BVAS verzet zich tegen diefstal van beschikbaarheidshonoraria

26.06.2019

Beschikbaarheidshonoraria blijven hoe dan ook honoraria voor BVAS. Het is dan ook logisch dat ze tot het budget van de erelonen voor huisartsen blijven behoren en niet dienen om wachtposten te financieren.

Er kan voor BVAS geen sprake van zijn dat de huisartsenwachtposten (HWP), en dus ook de bedienden die er werken en hun sociale lasten, gefinancierd zouden worden vanuit het budget voor de beschikbaarheidshonoraria. De werking van de wachtposten moet gefinancierd worden door de gemeenschap en niet door de huisartsen. Hetzelfde geldt overigens voor de ziekenhuizen.

Sommige huisartsenkringen willen hun HWP ook openen op weekdagen. Daarvoor is een financiering nodig. Voor BVAS moet die financiering van het RIZIV komen en niet door gelden over te hevelen vanuit de beschikbaarheidshonoraria.

Huisartsen van wacht worden nu al onderbetaald voor het werk dat ze verrichten in het weekend, op feestdagen en ’s nachts. Daarom moet het budget voor beschikbaarheid dienen om de honoraria voor wachtprestaties, dus de beschikbaarheidshonoraria zelf, te verbeteren.

Voor BVAS is een diefstal van de beschikbaarheidshonoraria onaanvaardbaar.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter
Dr. Dirk Scheveneels, Ondervoorzitter
Dr. Luc Herry, Ondervoorzitter

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht