BVAS vraagt om permanentievergoeding te verhogen tot 50 euro per uur

24.11.2022

Om een grotere instroom in de huisartsgeneeskunde te realiseren en om te zorgen dat er minder uitstroom is tijdens de actieve beroepsloopbaan, moeten we het huisartsenberoep aantrekkelijker maken.

Een belangrijk gegeven in ons beroep is de deelname aan de wachtdienst. Wachtdienst doen en zo de continuïteit van zorgen waarborgen voor de patiënten is een dienst aan de bevolking, die weliswaar zwaar weegt op de work-life balans en het gezinsleven van de arts.

BVAS vindt dat deze dienst aan de bevolking marktconform en correct verloond moet worden. Wat stellen wij voor?

  • Naast de normale vergoeding per prestatie, wensen we een basis beschikbaarheidshonorarium van 50 euro per gepresteerd wachtdienstuur.
  • De vergoeding voor de prestaties, consulten, huisbezoeken en technische prestaties dient gehandhaafd te worden op het huidige niveau en aangepast afhankelijk van de index.

Dr. Jos Vanhoof, bestuurslid BVAS
Dr. David Simon, bestuurslid BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht