BVAS vragende partij voor uitbreiding samenwerkingsprotocollen tussen huisartsenkringen en politie (persbericht BVAS)

12.09.2018

BVAS zet zich al geruime tijd in om voor huisartsen een veilige werkomgeving te realiseren. In bepaalde regio’s sloten huisartsenkringen een samenwerkingsprotocol met de lokale politie. BVAS stelt met tevredenheid vast dat minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon deze vorm van vrijwillige samenwerking wil faciliteren en uitbreiden naar andere politiezones.

BVAS is tevreden dat haar niet aflatende inspanningen om het veiligheidsprobleem van (huis)artsen hoog op de politieke agenda te krijgen, vruchten afwerpen. In een brief aan de Belgische huisartsenkringen erkent minister Jambon dat het beroep van huisarts veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, zowel in de artsenpraktijk als tijdens wachtdiensten of huisbezoeken. Na de brutale moord op collega Patrik Roelandt eind 2015 en andere gevallen van agressie hebben verscheidene huisartsenkringen een vrijwillig samenwerkingsakkoord afgesloten met de lokale politiediensten. Minister Jambon wil die vorm van samenwerking nu uitbreiden naar andere politiezones.

In zijn brief aan de artsen-coördinatoren van de huisartsenkringen roept minister Jambon op om samen met de korpschef van de politiezone de mogelijkheden voor communicatie en samenwerking te onderzoeken. Aan de lokale politiediensten vraagt hij om met de huisartsenkringen vertrouwensbanden op te bouwen of te versterken en op te treden als ondersteunende instantie bij de preventie van geweld.

Een samenwerkingsprotocol moet huisartsen en politie in staat stellen om in overleg en aangepast aan de lokale situatie maatregelen inzake preventie en beheer van gewelddaden tegen zorgverleners tot stand te brengen.

In bijlage bij de brief van minister Jambon krijgen de huisartsenkringen ook een model van protocolakkoord met de korpschef van de politiezone.

Dr. Marc Moens
Voorzitter BVAS

Klik hier voor de brief van minister Jambon
Klik hier voor het model van protocolakkoord
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht