COVID-19 erkend als beroepsziekte voor personeel uit gezondheidszorg

23.03.2020

De besmetting met het nieuwe coronavirus is erkend als beroepsziekte voor het personeel uit de gezondheidszorg.

Dat maakte het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's maandag bekend. Het longvirus COVID-19 moet wel bevestigd zijn door een laboratoriumtest. Zorgpersoneel loopt volgens het Agentschap een verhoogd risico. Als ze door het virus getroffen worden, hebben ze recht op een vergoeding voor beroepsziekte.

Voor werknemers
Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Daaronder vallen:

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten;
 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19;
 • het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Meer informatie vindt u op www.fedris.be.

Niet voor zelfstandigen
Zelfstandigen vallen niet onder het toepassingsgebied van de beroepsziektewetgeving en kunnen dus ook niet in aanmerking komen voor een schadeloosstelling van een beroepsziekte in het kader van Covid-19.

Zelfstandigen kunnen zich wenden tot het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Bron: www.fedris.be
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht