COVID-premie voor HAIO’s in huisartsenpraktijk goedgekeurd

29.04.2021

€ 985 bruto per persoon

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen of medicomut heeft op aangeven van onder meer BVAS en het ASGB een premie in het leven geroepen die het harde werk van de Haio tijdens de tweede Covid-golf moet belonen. Deze premie bedraagt in principe € 985 bruto per persoon.

Naar analogie van wat voor de artsen-specialisten in opleiding ( ASO's) in de ziekenhuizen werd geregeld, was ook een aanmoedigingspremie voorzien voor de HAIO's, die stage liepen in een ziekenhuis gedurende de tweede golf (1/9/2020-30/11/2020). De budgetten hiervoor komen uit de 2 miljard euro aan voorschotten, die aan de ziekenhuizen zijn toegekend. Maar voor de HAIO's die stage liepen in een huisartsenpraktijk was nog niets voorzien.

Tijdens de laatste vergadering van de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen op 26 april ‘21 werd nu een ontwerp KB goedgekeurd, waarmee een eind komt aan deze ongelijkheid. Er is een maximale premie voorzien van 985 euro bruto voor de HAIO die tijdens de volledige referentieperiode (1/09/20-30/11/20) een goedgekeurde stage liep in de huisartsenpraktijk van een erkend stagemeester. Anders wordt een proportioneel bedrag berekend.

Het voorstel werd maandag jl. goedgekeurd zodat het KB daaromtrent binnenkort in het Staatsblad kan verschijnen.

Zodra deze wetgeving in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, brengen we u hiervan op de hoogte.

Klik hier voor meer informatie.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht