De huisarts, niet zomaar een actor tussen de andere actoren (BVAS)

03.09.2019

In de pers heeft men kunnen lezen dat sommigen van oordeel zijn dat de huisarts “één van de belangrijkste actoren in de eerstelijnszorg…” is, op gelijke voet met anderen? Men spreekt zelfs van het “herdefiniëren van ieders rol” onder de gezondheidszorgbeoefenaars van de eerste lijn.

Volgens deze zienswijze zou bijvoorbeeld de apotheker zonder voorschrift een behandeling kunnen verlengen of de posologie aanpassen. Het zou hem eveneens toegestaan zijn om behandelingen te initiëren die tot nu toe onderworpen zijn aan het voorschrift door een arts.

Hoewel de expertise van andere zorgprofessionelen de overwegingen van de huisarts kunnen verrijken, is BVAS van oordeel dat de huisarts de centrale positie in het zorgnetwerk blijft bekleden. Hij blijft verantwoordelijk  om het beslissingsproces uit te stippelen, zowel diagnostisch als therapeutisch, in samenspraak met de arts-specialist.

In de toekomst moet het wel mogelijk worden dat de huisarts, zoals de arts-specialist, kan beslissen om bepaalde taken te delegeren naar andere gezondheidszorgbeoefenaars op voorwaarde dat dezen hiertoe de vereiste bekwaamheid hebben verworven mits een academische vorming die werd afgerond met  een evaluatie.

Dr. Philippe DEVOS, BVAS-voorzitter

Dr. David SIMON, BVAS-vertegenwoordiger bij FAGW (Fédération des Associations de Généralistes de la région Wallonne asbl)

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht