De 'New Deal' goedgekeurd door het Verzekeringscomité: een sterk verbeterde versie dankzij BVAS

10.07.2023

Nadat de 'New Deal' twee weken geleden werd goedgekeurd door de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, keurde ook het Verzekeringscomité deze morgen de ‘New Deal’ goed. 

De ‘New Deal’ wordt gelanceerd als een conventie. BVAS wijst erop dat, dankzij haar tussenkomst, de goedgekeurde versie een enorme verbetering is ten opzichte van de initiële versie van minister Vandenbroucke.

Op 28 maart riep BVAS op om een aantal wijzigingen aan te brengen in het New Deal-model dat op tafel lag zodat zoveel mogelijk huisartsen het een verbetering zouden vinden ten opzichte van het huidige model. Vandaag is BVAS tevreden met de herziene versie.

Een van de eerste punten die BVAS aanstipte was de conventieverplichting als voorwaarde om deel te nemen aan de New Deal. Aanvankelijk mochten alleen artsen, die toegetreden waren tot het akkoord artsen-ziekenfondsen en die geconventioneerd zijn, voor dit model kiezen. Hierdoor kwam het principe van het akkoord artsen-ziekenfondsen op losse schroeven te staan. Uiteindelijk zal dit niet het geval zijn: geconventioneerde, gedeconventioneerde artsen en artsen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn zullen allemaal kunnen toetreden als ze dat willen

Ook solo-huisartsen mogen nu tot de New Deal toetreden. Terwijl de oorspronkelijke versie van de New Deal solo-huisartsen uitsloot, staat de versie die vandaag is goedgekeurd ook open voor solo-huisartsen.

Een tweede element was de beperking van de supplementen tot 25%. Deze beperking is uit de definitieve tekst geschrapt.

Ten derde zullen de honoraria voor de verstrekkingen voor raadplegingen en bezoeken de indexatie van de referentieverstrekkingen volgen, rekening houdende met verschuiving van budget van prestatiefinanciering naar capitatiefinanciering.

Ten vierde ontvangt een startende huisarts die toetreedt tot deze overeenkomst een eenmalige premie van 4.256 EUR voor het beheer van het elektronisch medisch dossier, bovenop de geïntegreerde praktijkpremie die hij op aanvraag ontvangt, in het jaar waarin de arts zijn voor huisartsen voorbehouden RIZIV-nummer ontvangt.

Huisartsenpraktijken die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en de conventie ‘New Deal’ willen afsluiten, kunnen zich kandidaat stellen door te reageren op de oproep tot kandidaatstelling die het RIZIV tussen 31 oktober en 30 november 2023 zal lanceren.

Het spreekt voor zich dat BVAS de evaluatie die het KCE over drie jaar plant, op de voet zal volgen, zodat ze verder kan worden aangepast om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van het veld.

 

Dr. Johan Blanckaert, BVAS voorzitter

Dr. Jos Vanhoof, VAS voorzitter

Dr. Luc Herry, BVAS vice-voorzitter

 

Meer informatie over de New Deal vindt u hier.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht