De Specialist: Pre-anesthesieraadpleging goedgekeurd

05.12.2020

Nieuws voor de anesthesisten: de preanesthesieraadpleging is goedgekeurd door het Verzekeringscomité.

De preanesthesieraadpleging is eindelijk goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het RIZIV. Het voorstel maakt deel uit van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 (punt 6.3.) dat hiervoor 6 miljoen uittrok.

Anesthesist Dirk Himpe legt uit: “De aanpassing was al lang nodig omdat volgens een KCE-rapport  van 2004 (KCE-rapport 5A: "Het preoperatief onderzoek" d.d. 21.10.2004) een preoperatief onderzoek door een anesthesisten noodzakelijk is. Enerzijds in de context van de ziekenhuisaccreditatie die daarvoor duidelijke normen voorziet, anderzijds ook wegens de deontologie. Immers, met de komst van chirurgie in dagziekenhuis, werd het de facto onmogelijk om deze patiënten nog de avond voorafgaand aan de interventie te zien tijdens de klassieke pre-anesthesie zaalronde."

"Destijds werd daarom de consultatie terugbetaald enkel voor dagziekenhuis patiënten. Gaandeweg bleek echter dat meer en meer gehospitaliseerde patiënten voor electieve interventies eveneens de dag zelf van de ingreep worden opgenomen. Daarvoor was deze nieuwe nomenclatuur dringend noodzakelijk teneinde anesthesisten de gelegenheid te bieden ook deze patiënten voorafgaand op consultatie te zien."

"Internationaal is het de norm dat deze raadpleging ten laatste 48 uur voor de ingreep plaatsvindt."

Anomalie

"Onbegrijpelijk evenwel, zelfs ongerijmd, dat vanaf nu deze raadpleging, ook voor de dagkliniek, enkel nog terugbetaald zou worden wanneer ze ten allerlaatste 8 dagen voor de interventie gebeurt. Een spijtige anomalie, zeker voor de dagkliniek organisatie, misschien te corrigeren over een jaar, bij de evaluatie?”

In het voorstel worden twee nieuwe verstrekkingen ingevoerd in artikel 2 voor anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een verstrekking onder anesthesie. Tegelijk worden de nummers 102815 en 102830 geschrapt.

De nieuwe prestaties zitten vervat in deze twee nummers:

  • 101636 (Honorarium voor de anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een verstrekking onder anesthesie door de arts-specialist in de anesthesie-reanimatie);
  • 101651 (Honorarium voor de anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een verstrekking onder anesthesie door de geaccrediteerde arts-specialist in de anesthesie-reanimatie).

Specifieke voorwaarden

De verstrekkingen zijn aan specifieke voorwaarden gebonden. Dringende ingrepen en ingrepen bij reeds opgenomen patiënten vallen hierbuiten. De huidige verstrekkingen 102815 en 102830 mogen enkel aangerekend worden bij een patiënt in daghospitalisatie, waar dat voor de nieuwe verstrekkingen uitgebreid zal worden naar gehospitaliseerde patiënten.

Financieel

“Door de oude codes te schrappen komt op jaarbasis 2,758 miljoen euro vrij, rekening houdend met de uitgaven van 2019”, legt dokter Himpe uit. “Een analyse van de inspectie (DGEC) bracht ook aan het licht dat  de code 102535 die uitgevoerd werd door anesthesisten in 2018 bij gehospitaliseerde patiënten, niet conform was. Voor geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde artsen kwam dat neer op een totaal van 695.843 euro.”

“De invoering van de nieuwe prestaties leidt tot een maximale meerkost van 9,446 miljoen, maar dat is nog een overschatting omdat het totaal aantal prestaties anesthesiologie, gekoppeld aan de heelkundige ingrepen, ook dringende ingrepen en ingrepen bij reeds opgenomen patiënten bevat. Dat brengt ons tot een maximale meerkost van 5,988 miljoen, wat binnen de beschikbare middelen valt van 6 miljoen euro, voorzien in het akkoord 2020.”

Bron: De Specialist

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht