De zorg is zeer bezorgd (open brief)

26.10.2021

Vanuit de zorg verstuurden we, samen met 21 beroepsverenigingen in de zorg, een open brief naar minister-president Jambon, minister Beke en het Overlegcomité. De zorgsector is zeer bezorgd over de situatie rond COVID-19. De vierde golf is een feit. 

In deze brief drukken we onze bezorgdheid uit over de sterke toename van het aantal besmettingen en wat de impact hiervan zal zijn op ons zorgsysteem. Samen roepen we de politiek op om hun verantwoordelijkheid te nemen en een aantal basismaatregelen duurzaam te herwaarderen, zodat we opnieuw grip krijgen op de pandemie.

De huidige inschattingen waarschuwen opnieuw voor forse druk op het gehele zorgsysteem. Het gaat ook niet alleen over COVID-19. Er komen andere virussen bij kijken die een jaarlijkse piek kennen.

De zorg is ook bezorgd omdat sinds september op politiek niveau beslist werd om alle coronamaatregelen af te bouwen. De sector roept op tot doordachte voorzichtigheid. Men wil geen lockdowns of paniekreacties, maar wel het duurzaam herwaarderen van een aantal basiselementen.
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht