Deel 5 van onze kiescampagne: raadpleging op 30 euro, inkomensbescherming tijdens Covid en ondersteuning geestelijke gezondheidszorg

22.03.2023

Als BVAS er niet zou zijn, dan zou u ons moeten uitvinden. Maar wees gerust, we zijn ‘alive and kicking’. Door voluit voor uw belangen als arts te gaan, kunnen we op essentiële momenten het verschil maken.

Dat blijkt uit de drie realisaties waar we in dit 5e deel van onze kiescampagne op terugblikken. Het gaat om onze 13e, 14e en 15e realisatie in een rij van 20:

 • We slaagden erin het tarief van 30 euro voor een raadpleging dit jaar al te realiseren en niet in 2024 zoals voorzien.
 • Tijdens de Covid-crisis deden we er alles aan om uw inkomen te beschermen.
 • En ook tal van realisaties in de geestelijke gezondheidszorg dragen de BVAS-stempel.

 

De lijst met onze 15 realisaties tot dusver vindt u helemaal onderaan dit bericht.

13. Raadpleging op 30 euro

Het tarief voor een raadpleging bij de huisarts steeg op een jaar tijd met 10%: van 27,25 euro begin januari 2022 tot 30 euro op 1 januari 2023. BVAS maakte zo haar belofte uit 2020 waar om de huisartsenconsultatie op drie jaar tijd tot 30 euro te brengen. De verhoging ging een jaar eerder in dan voorzien. Dat is deels te danken aan de artsen-specialisten die bereid waren een deel van hun budget hiervoor af te staan.

Uiteraard kan men opwerpen dat 30 euro voor een consultatie bij de huisarts niet meer dan verdiend is, en ook logisch. En toegegeven, het is niet spectaculair hoger dan waar de voorziene indexaanpassing recht op had gegeven. Maar over alles moet onderhandeld worden. Zonder bijkomende injectie met 2,5% bovenop de index was het tarief dit jaar op 29,19 euro blijven steken.

Parallel met deze herwaardering van de huisartsen werden op 1 januari 2023 ook de consultaties van specialisten met de laagste consultatietarieven opgewaardeerd. De 30 euro is dus niet alleen verworven voor huisartsen, maar ook voor een hele reeks artsen-specialisten die tegen een lager tarief dan 30 euro werkten.

De herwaardering van de huisartsgeneeskunde is voor BVAS ‘work in progress’. We zullen alles in het werk stellen om de verhoging met 2,5% boven de index te herhalen in 2024.

BVAS. Probeer maar eens zonder

14. Bescherming van inkomen tijdens Covid

De resultaten die we tijdens de Covid-crisis voor u en uw collega’s konden boeken, laten zich amper in één topic samenvatten. BVAS was in die donkere maanden en jaren zeer begaan met de werkomstandigheden van artsen, hun welzijn en inkomen. In dit topic focussen we op onze resultaten met impact op uw inkomen.

Onder impuls van BVAS werden tele- en videoconsultaties gefinancierd met een passend honorarium. Onze onderhandelaars stonden ook voortdurend op de barricade voor een correcte betaling van artsen in triage-of testcentra, in woonzorgcentra, ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

We onderhandelden met succes over federale en regionale steunmaatregelen, vervangingsinkomens en financiële compensaties voor artsen die hun praktijk tijdelijk moesten sluiten. Zo hadden we een belangrijk aandeel in het crisis-overbruggingsrecht voor artsen die hun niet-dringende activiteiten moesten stopzetten en in de compensatiepremie voor artsen die een substantiële omzetdaling noteerden.

Toen de regering besliste om huisartsen eenmalig een extra vergoeding per GMD toe te kennen, kon BVAS voorkomen dat de regeling nadelig zou uitvallen voor de jongere collega’s. Zoals we er ook alles aan deden om artsen-specialisten in opleiding te beschermen tegen inkomensverlies.De compensatie van 2,5 euro per patiëntencontact voor de kosten van beschermingsmateriaal ten slotte, mag ook niet ontbreken in dit lijstje.

BVAS. Probeer maar eens zonder

15. Ondersteuning geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg in ons land is op een bijzondere manier georganiseerd. Dat heeft alles te maken met ‘Project 107’, verwijzend naar artikel 107 van de ziekenhuiswet. Als ziekenhuizen vrijwillig bedden bevriezen, kunnen ze het personeel dat vrijkomt inzetten om mobiele equipes voor gespecialiseerde psychiatrische zorg op ‘huisbezoek’ bij de patiënt te sturen.

BVAS bewaakt zowel de positie van de huisartsen als die van de psychiaters binnen die alternatieve vormen van zorgverlening. Geestelijke gezondheid is een zaak van iedereen, het gaat van somatische zorg in de psychiatrie tot liaisonpsychiatrie in de algemene ziekenhuizen. In al die domeinen wogen we op de besluitvorming.

Tal van realisaties in de geestelijke gezondheidszorg dragen dan ook een BVAS-stempel. We vermelden de herwaardering van de elektroconvulsietherapie (ECT) voor zowel psychiaters als anesthesisten, die we in november 2021 tot stand brachten.

Door tussenkomst van BVAS kregen psychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters tijdens de Covid-crisis snel toegang tot de ambulante nomenclatuur voor ‘consultaties op afstand’.

BVAS. Probeer maar eens zonder

Onze realisaties tot dusver:

 1. Behoud van betaling per prestatie
 2. Medische raad versterkt
 3. Vrijstelling van btw
 4. Correct gebruik telegeneeskunde
 5. Nieuw statuut voor ASO’s
 6. Medisch geheim beschermd
 7. Werkveld van huisarts bewaakt
 8. Evenwichtige tariefakkoorden
 9. Elektronische verificatie van patiënt
 10. De huisarts als coördinator
 11. Standstill voor ereloonsupplementen
 12. Uitstel functionele samenwerkingsverbanden
 13. Raadpleging op 30 euro
 14. Bescherming van inkomen tijdens Covid
 15. Ondersteuning geestelijke gezondheidszorg

 

Volg onze kiescampagne op onze vernieuwde website.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht