Deel 7 van onze kiescampagne: New Deal bijgestuurd en lik op stuk-beleid tegen dokterbashing

05.04.2023

Vandaag sluiten we onze reeks van 20 realisaties waar we trots op zijn af. In dit zevende en laatste deel van onze kiescampagne focussen we op de New Deal voor huisartsen en op het verfoeilijke fenomeen van dokterbashing.

Maakt u zich zorgen over de New Deal voor de huisartsen? Lees dan hieronder hoe onze inspanningen om deze ‘derde weg’ van minister Vandenbroucke toegankelijk te maken voor niet-geconventioneerde huisartsen en solopraktijken vrucht hebben afgeworpen.

Bent u het ook zo moe dat artsen vaak een negatieve pers halen? We leggen uit waarom BVAS een lik op stukbeleid voert tegen elke vorm van dokterbashing en negatieve framing van artsen.

Aan de selectie van deze laatste twee realisaties ging heel wat overleg vooraf. We hadden andere keuzes kunnen maken.

Onze inspanningen om de administratieve overlast in te dijken, bijvoorbeeld. Of hoe we de autonomie van de coördinerende en raadgevende arts (CRA) in de woonzorgcentra hebben verzekerd. En ook onze nieuwe ‘state of the art’ website is een realisatie waar we trots op zijn.

De volledige lijst van 20 realisaties vindt u onderaan dit persbericht.

19. New Deal bijgestuurd

De New Deal voor de huisartsen is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Op dit moment hebben huisartsen de keuze tussen het prestatiemodel waarin ze hoofdzakelijk per akte betaald worden, of het forfaitaire model met een vast forfait per patiënt. Frank Vandenbroucke bedacht de New Deal als een ‘derde weg’.

Het financieringssysteem van de New Deal is een drieledig model waarin huisartsen voor 40 tot 45% per capita betaald worden, voor 40 tot 45% per prestatie en voor 10 tot 15% via premies voor praktijkondersteuning. Huisartsen kunnen vrijwillig instappen of naar dit derde model overschakelen. Maar in de eerste ontwerpen waren niet-geconventioneerde huisartsen en solopraktijken uitgesloten.

BVAS voert de vrije keuze van praktijk hoog in het vaandel. Voor ons zijn alle praktijkvormen evenwaardig. In de werkgroep die de New Deal voorbereidt, bleven onze onderhandelaars op dezelfde nagel kloppen. Met succes want de New Deal staat nu ook open voor solopraktijken en de conventiestatus van de huisarts doet er ook niet meer toe.

We slaagden er ook in om heel wat andere voorwaarden te laten schrappen. Zo is de minimumdrempel van 1.000 vaste patiënten - een rem voor jonge artsen en artsen aan het einde van hun loopbaan - op vraag van BVAS afgevoerd. Ook de vereiste dat huisartsen verpleegkundigen of praktijkassistenten als werknemers moeten aanwerven, is gesneuveld. Ze mogen nu ook een zelfstandigenstatuut hebben.

BVAS. Probeer maar eens zonder

20. Respect voor de arts

Ministers die de solowerkende huisarts schofferen en wegzetten als een relict uit voorbije tijden. Ziekenfondsen en ziekenhuiskoepels die de artsen steevast als ‘graaiers’ bestempelen. In de framing van onze tegenstanders zijn artsen op geldgewin beluste egoïsten die er niet voor terugdeinzen om hun patiënten op kosten te drijven.

Dokters bashen is tegenwoordig vooral ‘BVAS bashen’. Dat is geen toeval, we zijn het enige artsensyndicaat dat de dokters echt verdedigt en nagels met koppen slaat. Wie zich bezondigt aan doktersbashing krijgt van ons lik op stuk. Zeggen waar het op staat, zelfs als we er alleen voor staan, dat is BVAS.

De overgrote meerderheid van de artsen zijn niet de op geld beluste individuen zoals overheid en ziekenfondsen ze graag opvoeren, maar hardwerkende, sociaal voelende en gemotiveerde artsen die hun patiënten centraal plaatsen.

Daarom dringt BVAS steeds aan op meer respect voor de artsen vanwege overheid en ziekenfondsen. Dat is ook nodig. U en uw collega’s verdienen meer maatschappelijke waardering.

BVAS. Probeer maar eens zonder 
 
De 20 realisaties van BVAS:

 1. Behoud van betaling per prestatie
 2. Medische raad versterkt
 3. Vrijstelling van btw
 4. Correct gebruik telegeneeskunde
 5. Nieuw statuut voor ASO’s
 6. Medisch geheim beschermd
 7. Werkveld van huisarts bewaakt
 8. Evenwichtige tariefakkoorden
 9. Elektronische verificatie van patiënt
 10. De huisarts als coördinator
 11. Standstill voor ereloonsupplementen
 12. Uitstel functionele samenwerkingsverbanden
 13. Raadpleging op 30 euro
 14. Bescherming van inkomen tijdens Covid
 15. Ondersteuning geestelijke gezondheidszorg
 16. Hervorming van de nomenclatuur
 17. Extramurale artsen
 18. Correct gebruik van VIDIS
 19. New Deal bijgestuurd
 20. Respect voor de arts

 
 
Volg onze kiescampagne op onze vernieuwde BVAS-website .
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht