Dr. Bart Dehaes, nieuwe voorzitter van VAS Antwerpen

16.06.2022
Dr. Bart Dehaes

Op de Algemene Vergadering van het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant van dinsdagavond 14 juni werd het nieuwe bestuur voor een termijn van drie jaar (2022-2025) verkozen. Binnen het bestuursorgaan werd Dr. Bart Dehaes vervolgens unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter.

Dit jaar eindigde het driejarig mandaat van het huidige bestuur van VAS Antwerpen1 onder leiding van Dr. Alin Derom. Dr. Derom (klinisch bioloog) had sinds 2019 een duidelijke visie op de toekomst van de artsensyndicaten en we zijn dan ook blij dat hij als secretaris-generaal zijn werk binnen VAS Antwerpen kan verderzetten. Dr. Bart Dehaes (51), nuclearist in ZOL Genk en voorzitter van de Technisch Geneeskundige Raad van het RIZIV, neemt de fakkel van hem over en zal met de nakende hervormingen in de ziekenhuisfinanciering en in de nomenclatuur de stem van de artsen laten horen. Hij wordt daarbij bijgestaan door ondervoorzitters Dr. Sylvie Geurts (35) en Dr. Pieter Deprez (37), beiden huisarts. Dr. Olivier Ghekiere (46, radioloog) hernieuwt zijn mandaat van penningmeester en vervolledigt het directiecomité.

Onder de 24 bestuursleden, paritair verdeeld tussen 12 huisartsen en 12 artsen-specialisten, werden vele nieuwe jonge collega’s verkozen. We verwelkomen deze verjonging binnen onze rangen. Dr. Christophe Spaas (37, MKA), Dr. Benjamin Denoiseux (33, MKA) en Dr. Steven Thiessen (36, anesthesist) werden als jonge collegae bij de artsen-specialisten benoemd. Bij de huisartsen kijken we uit om samen te werken met onze nieuwe bestuurders: Dr. Joris Aerts (45), Dr. Toon Ceyssens (37), Dr. Stijn Geysenbergh (38), Dr. Frederik Kao (32) en Dr. Bart Mandervelt (52). De volledige samenstelling van het bestuur vindt u hier terug.

Tot slot willen we een nadrukkelijk dankwoord richten aan Dr. Marc Moens, één van de steunpilaren van ons syndicaat, die zich officieel uit het bestuur terugtrekt. Na meer dan 40 jaar zich volledig in te zetten voor het artsensyndicaat geeft hij de spreekwoordelijke fakkel door aan de jongere generaties. De sterke onderhandelingspositie van ons syndicaat is in belangrijke mate te danken aan zijn tomeloze inzet, ongeëvenaarde dossierkennis en ongezien streven voor een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg met oog voor patiënt én arts.

Het nieuwe bestuur zal na het zomerverlof van start gaan.

 


1: Het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant werd opgericht in augustus 1965. Samen met het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Oost- en West-Vlaanderen maakt zij deel uit van het Vlaams Artsensyndicaat. Daarnaast is zij één van de vier regionale afdelingen van de BVAS, de grootste representatieve artsenorganisatie in België, die de belangen van huisartsen én specialisten verdedigt.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht