Dubbel onthaal in wachtposten verder gefinancierd

31.01.2023

Het pleidooi van BVAS voor een correcte financiering van de huisartsenwachtposten is niet in dovemansoren gevallen.

Het dubbel onthaal wordt verder gefinancierd bij wijze van ‘crisismaatregel’. BVAS slaagde er ook in om uitstel te verkrijgen voor de functionele samenwerkingsverbanden. Ze worden pas ingevoerd vanaf 2025.

De medicomut boog zich gisteren over een nota met ‘werkpistes’ voor de indexering van de wachtposten. Voor 2022 komt het erop neer dat de dossiers van de wachtposten die voor dat jaar een budgetverhoging hebben aangevraagd voor salarissen, huur en nutsvoorzieningen opnieuw geanalyseerd worden. Via een one shot op het budget van 2022 zal een verhoging a rato van de aanvaarde reële kosten toegekend worden.

Wat 2023 betreft, belooft het RIZIV voor salarissen, huur en nutsvoorzieningen twee kostenberekeningen te maken: een eerste met een verhoging van 2% voor de indexoverschrijding van november 2022 en een tweede met een verhoging van twee keer 2% voor de indexoverschrijding van november en de vermoedelijke indexoverschrijding van april 2023.

Er komt ook een regeling voor het ‘dubbel onthaal’. Tot eind vorig jaar kregen de wachtposten die twee onthaalmedewerkers inschakelden de kosten terugbetaald via een apart Covid-budget. Dat kon niet meer vanaf januari 2023. Het RIZIV is nu wel bereid om de dubbele onthaalfunctie te blijven vergoeden bij wijze van ‘crisismaatregel’.

De kostprijs bedraagt 7.275,90 euro voor een periode van 16 weken. Wachtposten met meer dan 20.000 patiëntencontacten per jaar komen in aanmerking voor 32 weken financiering, met een budget van 14.551,79 euro. De wachtposten kunnen deze budgetten naar eigen inzicht verdelen over 2023.

Het RIZIV gaf ook gehoor aan de vraag van BVAS om de functionele samenwerkingsverbanden niet zoals voorzien in 2023 in te voeren. Het centraal oproepnummer 1733, dat noodzakelijk is voor de triage van patiënten, zal tegen juni 2024 operationeel zijn. De startdatum voor de functionele samenwerkingsverbanden verschuift naar 1 januari 2025.

BVAS is tevreden met het bereikte resultaat ten voordele van de wachtposten en de huisartsen die erin werken. Ons persbericht van 25 januari jl. en onze brief aan de medicomut-voorzitter, waarin we aandrongen op een correcte financiering van de wachtposten, hebben hun doel niet gemist.

Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht