E-voorschrift verplicht vanaf 1 januari 2020: KB gepubliceerd

29.05.2019

Het KB van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten is maandag 27.05.2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit KB bepaalt dat het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten vanaf 1 januari 2020 wordt verplicht.

Er zijn echter uitzonderingen:

  • Artsen die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op 1 januari 2020, zijn niet verplicht om elektronisch geneesmiddelen voor te schrijven.
  • Tijdens huisbezoeken bij de patiënt en in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen dient de arts geen elektronisch geneesmiddelenvoorschrift of e-voorschrift op te stellen.
  • Bij overmacht dient de arts evenmin elektronisch geneesmiddelen voor te schrijven.

 

Hoe kan u elektronisch geneesmiddelen voorschrijven?
Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven kan met behulp van:

 

Klik hier voor meer informatie over het e-voorschrift.

U kan het KB van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht