Eenmalige uitbetaling van 20 euro per GMD in januari 2021

21.12.2020

Op de Medicomut zijn ook de praktische regelingen rond het éénmalige extra forfait van 20 euro voor het GMD besproken.

We hadden u reeds eind november gemeld dat de regering eenmalig 20 euro extra per GMD toekent aan huisartsen als compensatie voor de administratieve overlast ten gevolge van COVID-19.

Op de Medicomut d.d. 16.12.2020 werden de technische modaliteiten hierrond besproken en goedgekeurd:

  • De eenmalige uitbetaling van € 20 zal in januari 2021 plaatsvinden.
  • De uitbetaling zal gebeuren op basis van het rekeningnummer die in de online webtoepassing MyRiziv vermeld staat. Ga dus zeker na of het correcte rekeningnummer in MyRiziv vermeld staat.
  • De berekening zal gebeuren op basis van de GMD’s die open of verlengd zijn tussen 1 januari 2019 en 30 september 2020.
  • Als er in 2019 en 2020 GMD’s zijn betaald voor dezelfde patiënt, zal de arts die het laatste honorarium heeft ontvangen het forfait ontvangen.
  • Voor de medische huizen zal een forfait berekend worden op basis van een foto van de ingeschreven patiënten op 30 september 2020.
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht