Geboorte- of vaderschapsverlof

14.03.2023
Liantis

Een kindje gekregen? Van harte proficiat! Wist je dat je als zelfstandige vader of meeouder bij de geboorte van één of meer kinderen recht kan hebben op geboorte- of vaderschapsverlof?

Wat is het?
Het geboorte- of vaderschapsverlof laat je toe om, na de geboorte van je kindje(s), je beroepsactiviteit gedurende maximum 20 volledige of 40 halve dagen te onderbreken.
Je ontvangt hiervoor een uitkering van 96,60 euro voor een volledige dag onderbreking en 48,30 euro voor een halve dag onderbreking*.

Onderbreek je je activiteit slechts gedurende maximum 8 volledige of 16 halve dagen, dan heb je bijkomend recht op een eenmalige premie van 135 euro. Dit is een vergoeding voor de aankoop van dienstencheques voor huishoudelijke hulp.

Je hoeft deze dagen niet noodzakelijk aaneensluitend op te nemen.

Wie kan ervan genieten?
Zelfstandige vaders of meeouders kunnen het verlof aanvragen.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer je het verlof kan aanvragen en opnemen:
Zelfstandige - Je bent zelfstandige, of in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot maxi-statuut, en dit gedurende (1) de twee kwartalen voor de geboorte en (2) het kwartaal van de geboorte en (3) de kwartalen waarin je je beroepsactiviteit onderbreekt.
Daarnaast ben je in orde met de betaling van de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van de geboorte voorafgaan.

Ook andere categorieën van zelfstandigen kunnen in aanmerking komen wanneer de wettelijke voorlopige bijdragen die ze betalen/verschuldigd zijn minstens overeenstemmen met de minimumbijdrage hoofdberoep.

Wordt je kindje bijvoorbeeld geboren op 18 juni 2023, dan moet je zelfstandige zijn gedurende het vierde kwartaal van 2022 en het eerste en tweede kwartaal van 2023. Neem je het geboorteverlof bijvoorbeeld op in juni en juli, dan moet je ook gedurende het derde kwartaal van 2023 zelfstandige zijn.
Voor het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 heb je je wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen betaald.

Onderbreking beroepsactiviteit – om recht te hebben op het verlof moet je elke beroepsactiviteit onderbreken.
Betekent dit dat je je activiteit officieel moet stopzetten? Nee, je mag geen enkele beroepsactiviteit ten persoonlijken titel uitvoeren, maar je mag je bijvoorbeeld wel laten vervangen en je activiteit door een derde laten uitvoeren. Ook het ontvangen van een bezoldiging vormt in principe geen beletsel voor het geboorte- of vaderschapsverlof.

Band met het kindje – er moet een juridische band zijn met het kindje waarvoor je het verlof aanvraagt. Als je geen juridische band met het kindje hebt, moet je kunnen aantonen dat je wettelijk of feitelijk samenwoont met de moeder van het kind.

Hoe vraag ik het geboorte- of vaderschapsverlof aan?
Voor je aanvraag kan je terecht bij je sociaal verzekeringsfonds en dit uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

Je kan het verlof opnemen in de periode die start op de dag van de geboorte en die eindigt op de laatste dag van de vierde maand volgend op de dag van de geboorte.

Bijvoorbeeld: je kindje wordt geboren op 12 augustus 2023. Je hebt tijd tot uiterlijk 31 december 2023 om je aanvraag in te dienen.
J
e kan het verlof opnemen tussen 12 augustus 2023 en 31 december 2023.

Is je kindje geboren in de laatste maand van een bepaald kwartaal (maart, juni, september of december)? Dan wordt de aanvraagtermijn verlengd met een extra maand. Stel dat je kind geboren is in maart 2023, dan loopt de aanvraagtermijn tot en met 31 juli 2023.

Wil je meer weten over het geboorte- of vaderschapsverlof?
Klik dan hier voor meer informatie over het geboorte- of vaderschapsverlof.

*: cijfers vanaf december 2022
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht