Geef ook zelfstandige artsen toegang tot verdubbeld overbruggingsrecht

17.11.2020

BVAS vraagt de regering om het overbruggingsrecht opnieuw open te stellen voor zelfstandige artsen.

Hoewel veel artsen door het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) gedwongen werden hun medische activiteiten terug te schroeven of stop te zetten, kunnen ze na 31 augustus 2020 geen aanspraak meer maken op dit vervangingsinkomen. Inmiddels heeft de regering voor andere zelfstandige beroepen het bedrag van het overbruggingsrecht verdubbeld. Logischerwijze moet niet alleen opnieuw het overbruggingsrecht maar ook de verdubbeling ervan gelden voor artsen.

BVAS stuurde een brief naar de ministers Pierre-Yves Dermagne van Economie en Werk, David Clarinval van Middenstand en Zelfstandigen, en Frank Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid om hen aan te manen dringend het overbruggingsrecht voor artsen opnieuw in te voeren. De eerste maanden van de pandemie hadden artsen wel recht op het COVID-overbruggingsrecht. Vanaf september werden ze echter van dit recht uitgesloten.

De maatregel werd na 31 augustus 2020 alleen verlengd voor zelfstandigen die hun activiteiten deels of volledig dienden stop te zetten als gevolg van het ministerieel COVID-besluit van 23 maart 2020 en de daaropvolgende besluiten. Gezondheidszorg valt daarbuiten. Een aantal artsen die niet over de vaardigheden beschikken om COVID-19-patiënten te behandelen, werden gedwongen hun medische activiteiten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het verschil is dat ze daartoe niet verplicht werden door een ministerieel besluit, maar door richtlijnen van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC).

De voorbije maanden zagen veel artsen hun financiële toestand opnieuw drastisch verslechteren, terwijl een vervangingsinkomen in de vorm van een overbruggingsrecht vanaf september plots buiten hun bereik viel en ze amper aan herstel van de eerste golf waren begonnen. Een deel van de artsen mag dan al een hoger inkomen hebben dan sommige andere zelfstandigen, ze hebben ook kosten die in verhouding staan tot dat inkomen. Sommige collega’s zijn nu genoodzaakt om bij hun ziekenhuis een lening aan te gaan.

Voor BVAS is het onbegrijpelijk dat beroepsgroepen die hun activiteiten moeten opschorten als gevolg van een ministerieel besluit wél een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht, maar artsen die dezelfde beperking opgelegd kregen in uitvoering van een richtlijn van het comité HTSC dat niet kunnen. Dit verschil in behandeling is niet te rechtvaardigen.

Aangezien de regering het bedrag van het overbruggingsrecht heeft verdubbeld, is het voor BVAS de logica zelf dat ook artsen aanspraak kunnen maken op dit dubbel vervangingsinkomen.

We houden ons ter beschikking voor overleg met de regering maar vragen om dringend actie te ondernemen. BVAS kan niet dulden dat deze rechtmatige verzoeken op de lange baan worden geschoven.

Dr. Philippe Devos,
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht