Gratis raadpleging bij de huisarts? Socialistische demagogie!

19.02.2019

BVAS is niet te spreken over de populistische voorstellen van sp.a en PS om een bezoek aan de huisarts volledig gratis te maken.

De drempel om naar de huisarts te gaan ligt nu al bijzonder laag. Rechthebbenden met een voorkeurregeling betalen maar 1 euro remgeld.

Als het van de socialisten afhangt, moet dus iedereen gratis een huisarts kunnen raadplegen. Sp.a lanceerde zaterdag op het verkiezingscongres ‘Go Left’ het voorstel om huisartsbezoeken gratis te maken voor iedereen. Ook de PS heeft de gratis raadpleging bij de huisarts in haar programma ingeschreven. Te pas en te onpas wordt daarbij verwezen naar een Europees onderzoek uit 20141 dat zou uitwijzen dat 900.000 Belgen (of 1 Belg op de 12 à 13) jaarlijks een bezoek aan de huisarts uitstellen om financiële redenen. BVAS durft dat hoge cijfer te betwijfelen2 en vraagt een objectieve studie dienaangaande.

BVAS wenst erop te wijzen dat de drempel om naar de huisarts te gaan voor financieel zwakkere patiënten nu al louter symbolisch is. Als die patiënten een globaal medisch dossier (GMD) hebben bij hun huisarts betalen ze vandaag 1 euro remgeld. Als ze geen GMD hebben is dat 1,5 euro. Maar sp.a en PS doen alsof ze niet op de hoogte zijn van deze sociale maatregel.

In het persbericht over ‘Go Left’ staat merkwaardig genoeg: “Vandaag betaal je 6 euro remgeld bij de dokter. Wij stellen voor om ook die 6 euro te schrappen, om zorg toegankelijk te maken.” Over de 1 of 1,5 euro rept de partij in haar communicatie over het congres met geen woord. Een sterk staaltje van intellectuele oneerlijkheid. 6 euro is immers het (maximale) remgeld op een consultatie bij de huisarts voor de gewone rechthebbenden, dus zonder voorkeurregeling en zonder GMD. Als de gewone rechthebbende een GMD heeft, bedraagt het remgeld 4,0 euro.

Als patiënten eventueel een raadpleging bij de huisarts uitstellen, dan ligt dat niet aan wat de raadpleging zelf hen kost, maar wellicht eerder aan de kostprijs van de geneesmiddelen of soms bijkomende onderzoeken die ze verwachten dat de huisarts zal voorschrijven.

BVAS ziet geen enkele reden om het remgeld bij de huisarts af te schaffen. Om de onderliggende oorzaak van eventueel uitstel van een consultatie aan te pakken, zou er een flinke budgetinjectie in de gezondheidszorg nodig zijn. Staat dat in de memoranda die we vandaag overal aantreffen?

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

1: De QUALICOPC studie: Quality and costs of primary care in Europe, met als Belgische hoofdonderzoekers Prof. Sara Willems en Jan De Maeseneer, UGent.
2: De cijfers schommelen al naargelang het lezerspubliek tot hetwelk Prof. Sara Willems en Jan De Maeseneer zich richten: 8,6% in de pers (vb. Knack 07/08/14) en 6,1% in een studie (https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/vlaamse-prioritair...).
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht