Griepvaccin: voorraadproblemen bij apothekers

16.10.2020

Informatie op basis van een bericht van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB)

Zoals u wellicht reeds heeft vernomen, verloopt de aflevering van de griepvaccins dit jaar anders dan andere jaren. Niet alleen de aflevering van het griepvaccin verloopt volgens een ander schema, ook de toelevering naar de apotheken en eventueel de arbeidsgeneeskundige diensten in een latere fase, verschilt met vorige jaren. Door de huidige CoVID-19-crisis was het namelijk heel waarschijnlijk dat er dit jaar een stormloop op de griepvaccins zou komen. Intussen komt deze voorspelling uit.

Eerder dit jaar heeft de Hoge Gezondheidsraad prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie bepaald1. Apothekers mogen tot 15 november enkel en alleen griepvaccins afleveren uit deze doelgroepen, op voorschrift van een arts die aangeeft dat de persoon tot een doelgroep behoort. Bij wijze van uitzondering mogen apothekers op vraag van een patiënt en zonder voorschrift van een arts, zelf een griepvaccin afleveren met derdebetalersregeling aan alle personen van 50 jaar en ouder. Deze maatregel werd genomen om de huisartsen administratief te ontlasten tijdens de zeer drukke CoVID-19 crisis. De apotheker moet enkele vragen stellen en verificaties doen en de aflevering van het griepvaccin noteren in het gedeeld farmaceutische dossier. Personen die niet tot de prioritaire doelgroepen behoren, zullen dus geen griepvaccin kunnen verkrijgen bij hun apotheker voor 15 november.

Zijn er na 15 november nog griepvaccins beschikbaar, dan kan de rest van de bevolking gevaccineerd worden, ofwel met een griepvaccin uit de apotheek, of via een arbeidsgeneeskundige dienst. Met deze gefaseerde aflevering komt ook een gefaseerde toelevering door de groothandelaars-verdelers aan de apotheken. De huidige meldingen van onbeschikbaarheid van griepvaccins zijn het gevolg van de onvolledige levering van de vaccinloten aan de groothandelaar-verdelers. Op 14 oktober laatstleden liet het FAGG weten dat nog 1 miljoen van de bijna 3 miljoen voorziene vaccins nog moeten worden verdeeld en dat dit niet eerder dan eind oktober, begin november, zal plaatsvinden.

Heel wat apotheken ondervinden momenteel daardoor voorraadproblemen, maar zullen binnenkort (maar niet eerder dan begin november) de risicopatiënten nog tijdig kunnen verder helpen.

De overheid zorgde voor meer dan 10% meer vaccins dan vorig jaar. De apotheeksector heeft immers vroeg gepleit voor een substantiële verhoging van het aantal vaccins in 2020. Maar naar productie toe, is dit allesbehalve evident. De verdeling valt onder de verantwoordelijkheid van het FAGG, die de situatie op de voet opvolgt om bij te sturen waar nodig.

Als huisarts is het daarom belangrijk om de risicogroepen zo veel mogelijk te sensibiliseren om een griepvaccin te halen, en om de personen die een griepprik vragen maar niet tot een risicogroep horen, te wijzen op de voorrangsregel die geldt tot en met 15 november, echter zonder de zekerheid dat er na die datum nog voldoende griepvaccins zullen zijn.

Daarnaast vragen we u ook om begrip op te brengen voor de situaties waar meer dan de helft van de apotheken zich nu in bevinden, veel vraag, maar geen stock… wij vragen u om hierbij voor de (datum van de) vaccinatie zelf, zo veel als mogelijk rekening te houden… in deze al te drukke tijden.

Aldus de Algemene Pharmaceutische Bond of APB (www.apb.be)

1: https://www.fagg-afmps.be/nl/news/griepvaccinatie_2020_2021_gefaseerd_met_prioriteit_voor_risicogroepen

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht