Hervatting van de PCRtests voor asymptomatische hoogrisicocontacten vanaf 23.11.2020

18.11.2020

Beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - Hervatting van de PCRtests voor asymptomatische hoogrisicocontacten vanaf 23 november 2020 - duur van de isolatie ende quarantaineperiode - mogelijkheden die het portaal www.MijnGezondheid.be biedt om eentest te reserveren, de resultaten te raadplegen en een quarantainecertificaat te verkrijgen.

U vindt hier een flowchart ter verduidelijking van de regels, geldig vanaf 23.11.2020, voor het testen en de quarantaine of isolatie van personen die symptomatisch zijn of geïdentificeerd zijn als hoog-risicocontacten.

 

Geachte heer/mevrouw,

In de eerste plaats willen we u graag bedanken voor uw harde werk en niet aflatende inzet tijdens deze crisis. Testen op COVID-19 speelt, zoals u weet, een onontbeerlijke rol in de beheersstrategie van deze pandemie, vanzelfsprekend steeds samen met het respecteren van de nodige preventieve maatregelen, isolatie en quarantaine van besmette en hoogrisicogevallen, etc.

De Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid heeft beslist de teststrategie aan te passen. Ten gevolge van de opschaling en de optimalisering van de PCR-testcapaciteit in ons land, zullen we vanaf 23 november 2020 terug alle asymptomatische hoogrisicocontacten testen via PCR, op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact. Alle nodige stappen worden daartoe in de loop van de week van 16 november genomen, waardoor de eerste hoogrisicogevallen zich voor staalafname zullen aanbieden vanaf de week van 23 november.

In de praktijk betekent dit dat hoogrisicocontacten van een besmette persoon die zelf geen symptomen vertonen, via de contacttracing een code voor staalname zullen verkrijgen. Indien het hoogrisicocontact plaats vond in een collectiviteit (bv. scholen of bedrijven), is de coördinerend arts van de collectiviteit verantwoordelijk voor het genereren van deze code. Burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland dienen een PLF in te vullen die het gelopen risico evalueert. Wanneer zij op basis van hun gedrag tijdens hun buitenlands verblijf getest moeten worden, ontvangen ook zij de activatiecode per sms. Buiten deze gevallen kan een huisarts uiteraard nog steeds een activiatiecode aanmaken op basis van zijn eigen risico-analyse of voor die gevallen waar bovenvermelde werkwijze niet gevolgd kon worden.

Zij kunnen met deze code naar een triage- en staalafnamecentrum, waar de staalname voor een PCRtest gebeurt, op dag 7 beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact of terugkeer naar België. Daarvoor kunnen zij een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be. Daar is ook de mogelijkheid voorzien om de test te linken aan de 17-cijferige code die gegenereerd wordt door de app Coronalert. Dat garandeert dat het testresultaat ook ontvangen wordt in de app, wat noodzakelijk is om onbekende hoogrisicocontacten via de app te kunnen verwittigen. Indien deze test positief is, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen. Indien deze test negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen na de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Via de website mijngezondheid.belgium.be kunnen asymptomatische hoogrisicocontacten een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden, en ook het resultaat van hun test raadplegen. We volgen deze procedure om de administratieve druk op de huisartsen te verlichten. De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest blijft 10 dagen om alle situaties te kunnen ondervangen.

Dit impliceert voor de burgers die een hoogrisicocontact gehad hebben, of terugkeren uit een rode zone in het buitenland met een risicovoller gedrag, dus ook een quarantaine van ministens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7 dus). In de bijlage vindt u een verdere uitleg die de logica van deze beslissingen staaft.

We houden ons eraan u nogmaals te bedanken voor uw harde werk, en u veel moed te wensen voor de komende periode. In de komende periode zal u ook verder geïnformeerd worden over de plaats van antigeentesten op basis van de lopende analyses en (piloot-)projecten.

U kan de volledige mededeling hieronder raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht