Hoe de zorg aanrekenen? Wanneer en hoe het bewijsstuk uitreiken?

07.09.2015

Het RIZIV heeft enkele richtlijnen mbt de nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp en de bewijsstukken gepubliceerd.

Zoals u reeds weet, bent u als zorgverlener sinds 1 juli 2015 wettelijk verplicht om het van de patiënt ontvangen bedrag voor de verleende verstrekkingen (betaling met geld of via bankkaart) op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering te vermelden. Opdat u gemakkelijker zou voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het vermelden van het ontvangen bedrag en van het nr. van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), zijn ook de getuigschriften voor verstrekte hulp aangepast en vereenvoudigd sinds 1 juli 2015.

Daarenboven bent u als zorgverlener sinds 1 juli 2015 ook wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een bewijsstuk aan de patiënt uit te reiken, waarin duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz. vermeld zijn. Deze FAQ (Frequently Asked Questions) heeft tot doel u te informeren over deze nieuwe verplichting.

Informatie over het gebruik van de nieuwe getuigschriften vindt u hier.

De FAQ (Frequently Asked Questions) mbt het uitreiken van het bewijsstuk vindt u hier.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht