Huisartsen BVAS willen afbakening voor teleconsultaties

26.11.2021

De huisartsen van BVAS willen een duidelijke afbakening van de terugbetaling van de ‘zorg op afstand’ die huisartsen telefonisch of via videobellen verlenen. Ze willen vermijden dat de teleconsultatie ten prooi valt aan commerciële exploitatie buiten de huisartsen om.

Om die valkuil van commerciële exploitatie te vermijden, vraagt BVAS om teleconsultaties alleen terug te betalen als er een face-to-face consultatie of huisbezoek met dezelfde huisarts aan is voorafgegaan. De enige uitzondering op die regel vormen consultaties op afstand tijdens de wachtdienst.

Met hetzelfde doel en in het belang van de kwaliteit van de praktijk, is het niet wenselijk dat het aantal consultaties op afstand meer dan twintig procent van de activiteit van de huisarts uitmaakt.

Intussen betreurt BVAS dat minister Vandenbroucke een regeling voor de financiering van videoconsultaties op de lange baan schuift. Een reflectiegroep zal tegen eind maart 2022 een conceptnota schrijven, die vervolgens in een operationeel stappenplan wordt gegoten dat vanaf 2023 ingevoerd zal worden.

Niet alle patiënten komen in aanmerking voor een videoconsultatie met hun arts. Deze vorm van zorg op afstand vereist een computer en ICT-vaardigheden die niet iedereen gegeven zijn. Met name ouderen en patiënten die fysiek of mentaal niet in staat zijn om met een PC te werken, vallen uit de boot.

Om deze digitale kloof te vermijden, dringt BVAS erop aan dat de terugbetaling van consultaties per telefoon mogelijk blijft.
 
Dr. Luc Herry, voorzitter BVAS
Dr. David Simon, bestuurslid BVAS
Dr. Jos Vanhoof, bestuurslid BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht