Huisartsen kunnen vanaf vrijdag eindelijk hun telematicapremie aanvragen

09.12.2019

BVAS is tevreden met de publicatie van het KB dat de informaticapremie voor huisartsen regelt. Huisartsen kunnen de premie voor 2018 vanaf vrijdag 13 december aanvragen. Het langverwachte KB verschijnt tweeënhalve maand nadat de BVAS er bij minister De Block op had aangedrongen. Ook het KB voor de vergoeding van stagemeesters van kandidaat-specialisten is gepubliceerd.

Dit jaar heeft de procedure ernstige vertraging opgelopen. Vandaar dat de BVAS op 23 september in een brief aan minister De Block had aangedrongen om in het belang van alle huisartsen spoed te zetten achter de publicatie van de regelgeving voor de geïntegreerde praktijkpremie. De aanvraag van die premie kan maar gebeuren na publicatie van het koninklijk besluit dat de voorwaarden en modaliteiten voor de financiële vergoeding door het RIZIV bepaalt.

De aanvraagprocedure zou normaal op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad (9 december 2019) van start zijn gegaan maar het RIZIV liet inmiddels weten dat huisartsen nog enkele dagen geduld moeten oefenen: aanvragen kunnen ingediend worden vanaf vrijdag 13 december 2019 tot 8 maart 2020.

Meer informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie vindt u hier.

Huisartsen die aan de criteria beantwoorden, komen in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van e-diensten. De premie voor 2018 en 2019 is vastgelegd op 3.500 euro. Ze wordt verhoogd tot 4.500 euro als u minstens 7 vastgelegde gebruiksdrempels bereikt en tot 6.000 euro voor minstens 8 vastgelegde gebruiksdrempels. Dit KB van 24 november 2019 treedt met terugwerkende kracht in voege op 1 januari 2018.

Vandaag verscheen ook het KB van 24 november 2019 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters van kandidaat-specialisten. Ook de publicatie van dit koninklijk besluit had grote vertraging opgelopen. Het heeft eveneens uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2018.

BVAS is tevreden met de publicatie van beide KB’s op 9 december jl., maar betreurt het lange uitstel dat eraan voorafgegaan is. Zo’n uitstel is niet voor herhaling vatbaar. Een regering in lopende zaken kan geen excuus zijn. Artsen die aan de criteria voldoen, hebben nu eenmaal recht op deze vergoedingen.

Dr. Philippe DEVOS, Voorzitter BVAS

 


Hoe vraagt u de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?
Vanaf 13 december 2019 kan u de geïntegreerde premie voor 2018 aanvragen tot en met 8 maart 2020.

 • U gebruikt een erkend softwarepakket:
 1. Surf en login op de online webtoepassing MyRiziv
 2. Klik op 'mijn premieaanvragen' en daarna op 'nieuwe aanvraag'
 3. Volg de instructies.
 4. U krijgt vrijwel onmiddellijk online feedback over uw individuele score en u verneemt het bedrag waarop u volgens het RIZIV recht hebt.
 5. U kunt dit aanvaarden of online betwisten.

 

 • U gebruikt geen erkend softwarepakket
  Indien u geen gehomologeerde software gebruikt, kan u nog de basispremie van € 1 000 schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier 2018.
  U kan dit aanvraagformulier hier downloaden.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht