Jos Vanhoof nieuwe voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

29.06.2022
Dr. Jos Vanhoof

Het bestuursorgaan van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) verkoos dinsdagavond jl. Jos Vanhoof tot nieuwe voorzitter. 

De huisarts uit Lommel treedt in de voetsporen van Dr. Marc Moens, die zijn vertrek aankondigde na zeven jaar voorzitterschap. Dr. Sylvie Geurts blijft aan als ondervoorzitter van het VAS. Dr. Christophe Spaas werd verkozen als tweede ondervoorzitter.

Het Vlaams Artsensyndicaat is het overkoepelend orgaan van de twee Vlaamse Kamers. De afdelingen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg enerzijds en van Oost- en West-Vlaanderen anderzijds hebben elk hun eigen bestuursorgaan en voorzitter. Dr. Bart Dehaes bekleedt die functie in Antwerpen, Dr. Yves Louis in Kortrijk.

De plannen van Jos Vanhoof zijn ambitieus. Zo wil hij naar analogie met ABSyM Wallonie, ontstaan uit het samengaan van de twee Waalse BVAS-afdelingen, streven naar een fusie van beide Vlaamse afdelingen. “We ijveren voor een intense en efficiënte samenwerking tussen beide Vlaamse Kamers die op termijn uitmondt in één enkele afdeling voor heel Vlaanderen.”

Het ligt niet in de aard van de nieuwe VAS-voorzitter om zich reactief op te stellen. De New Deal van minister Vandenbroucke wil hij beantwoorden met een hervormingspakket dat bottom-up, vanuit de huisartsen, tot stand komt. “Ik zie het huisartsentekort als een eerste belangrijke werf in wat ik ‘Our New Deal’ noem. Wat betekent het om voldoende hoog kwalitatief zorgaanbod te hebben? Wat voor soort zorg willen we aanbieden en hoe? In netwerken? Ja, maar dan met respect voor de praktijkvorm en keuzes van elke arts.”

Zowel in de New Deal van minister Vandenbroucke als in de green paper ‘Together we make change happen’ ligt de nadruk te veel op de betaling per capita. Dr. Vanhoof verzet zich niet tegen een gemengd betaalsysteem op voorwaarde dat de prestatiegebonden financiering de doorslag geeft, zodat er voldoende financiële incentives blijven om de zorg toegankelijk en uitvoerbaar te houden.

Met het oog op de medische verkiezingen van volgend jaar, heeft het Vlaams Artsensyndicaat definitief de verjonging ingezet. De twee ondervoorzitters, Christophe Spaas en Sylvie Geurts zijn dertigers. Maar daar blijft het niet bij. Met Stijn Geysenbergh, Frederik Kao, Joris Aerts en Toon Ceyssens is binnen het VAS een nieuwe generatie aangetreden die vanuit het zorgveld invulling geeft aan de bekommernissen van de jonge huisartsen. “Met deze verjonging en ‘Our New Deal’ gaan we als team naar de verkiezingen. Together we will make change happen.”
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht