KB miljardenvoorschot ziekenhuizen gepubliceerd

16.11.2020

Het Koninklijk Besluit over de voorwaarden voor de toekenning van de 2 miljard euro aan voorschotten aan de ziekenhuizen werd donderdag 12 november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

"Dit KB geeft info aan ziekenhuismanagers en artsen die in staat moeten zijn de juiste beslissingen te nemen in verband met de gezondheidscrisis", beklemtoont minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke.

Ter herinnering: het gaat om in totaal 2 miljard euro: een eerste voorschot van 1 miljard euro voor de periode maart, april, mei 2020, betaald eind april; en twee voorschotten van tweemaal 500 miljoen euro ter dekking van de tweede helft van 2020, betaald eind juli en begin oktober.

Een enveloppe voor elk ziekenhuis

Het vandaag gepubliceerde koninklijk besluit bepaalt de kosten en de inkomstenderving die effectief gedekt zijn door het federale ziektekostenverzekeringsstelsel en de procedures voor
deze financiële interventie. Op basis hiervan zal elk ziekenhuis het bedrag kennen dat het zal ontvangen voor 2020.

Vier invalshoeken

Meer bepaald bestaat het bedrag dat aan elk ziekenhuis wordt toegekend uit vier elementen:

  1. Een forfaitair bedrag voor bijkomende infrastructuurkosten ten laste van de federale overheid, van exploitatiekosten die door de ziekenhuizen worden gedragen als gevolg van de pandemie;
  2. Financiering van de lopende uitgaven van ziekenhuizen door de ziektekostenverzekering, met inbegrip van kosten ten laste van vergoedingen, gegarandeerd voor 100% op basis van een "normale activiteit";
  3. Financiering van aanvullende activiteiten van zorgverleners in ziekenhuizen voor COVID 19: in het bijzonder de permanentie van de spoed- en intensieve zorg, medische coördinatie, ziekenhuishygiëne, opleiding in verband met de epidemie, ...) ;
  4. De beschikbaarheid en betrokkenheid van zorgverleners bij buitengewone medische activiteiten tijdens de gezondheidscrisis, gefinancierd op basis van een pakket per bed gereserveerd voor COVID-patiënten."Naast deze bepalingen voorziet de beschikking ook in een speciale regeling voor ASO's die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het helpen van de ziekenhuizen om de crisis te weerstaan", benadrukt minister Vandenbroucke. "Tot slot is ook al besloten om 250 miljoen euro toe te wijzen aan de tweede golf van het programma aan ziekenhuizen, met name om het verlies aan inkomsten te dekken van patiëntenbijdragen en derdebetaler.

 

Bron: De Specialist

U kan het volledige KB van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie (BS 12.11.2020) hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht