Hoe worden de ziekenhuisvoorschotten verdeeld en afgerekend?

23.11.2020

Met een praktische gids maakt Dr. Philippe Devos (BVAS) de medische raden en ziekenhuisartsen wegwijs in het doolhof van regels, criteria en parameters.

In de afgelopen 6 maanden hebben de ziekenhuizen in totaal 2 miljard aan financiële voorschotten gekregen. Aanvankelijk was voorzien dat die voorschotten terugbetaald moesten worden. Maar via een KB van 30 oktober 2020 worden ze omgezet in een financiële tegemoetkoming die de ziekenhuizen niet terug hoeven te storten. 

Dit KB dat op 12 november jl. in het Belgisch Staatsblad verscheen, legt de principes vast “voor de definitieve toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de Covid-19-epidemie”. 

De regels in dit KB zijn bindend en annuleren elke verdeling die de ziekenhuizen hebben gemaakt voor de publicatie van dit KB. Het geld moet dus opnieuw verdeeld worden.

Dr. Philippe Devos, voorzitter van BVAS, stelde een praktische gids samen om de medische raden te helpen bij de verdeling en afrekening van de uitzonderlijke tegemoetkoming.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht