Koopkrachtpremie voor medewerkers vanaf 1 juni 2023

26.05.2023
Liantis

De loonnorm voor 2023 en 2024 ligt vast op 0%. Dat betekent dat de lonen niet mogen stijgen, tenzij het gaat over indexaties en baremieke verhogingen.

Om hieraan tegemoet te komen, bereikte de regering in november 2022 een akkoord over het toekennen van een koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques. Dit kan tot en met 31 december 2023 en de premie is geldig tot en met 31 december 2024. Ook u als arts kan deze koopkrachtpremie toekennen.

Wie kan een koopkrachtpremie toekennen?

Artsenpraktijken kunnen ervoor kiezen een koopkrachtpremie toe te kennen. Dit kan aan de hand van individuele toekenning of een ondernemingscao. Er kan voor maximaal 750 euro aan consumptiecheques toegekend worden.

Hoe kan je de koopkrachtpremie toekennen?

De nodige regelgeving is inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Nu zijn de sectoren nog aan zet.

Aangezien artsenpraktijken doorgaans onder paritair comité 330.04 vallen, waar er geen tweejaarlijkse cao-onderhandelingen zijn, dienen jullie geen cao vanuit de sector te verwachten. Dit is dus een mogelijk alternatief voordeel, maar een volledige vrijwilligheid voor de werkgever.

De koopkrachtpremie kan toegekend worden in een cao op ondernemingsvlak. In dit geval dien je te verantwoorden dat er ondanks de crisis in 2022 goede resultaten behaald werden.

Als er geen vakbondsafvaardiging aanwezig is of er gewoonlijk geen ondernemingscao’s zijn, kan de toekenning ook door middel van een individuele overeenkomst.

De koopkrachtpremie kan in elektronische of papieren vorm zijn. De vorm ervan wordt ook bij cao vastgelegd (sectoraal of op ondernemingsvlak) of bij een individuele overeenkomst.

Indien de artsenpraktijk toch onder een ander paritair comité van de profitsector valt, zoals paritair comité 335 voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen of 200 aanvullend paritair comité voor de bedienden, is het aangewezen de sectorale onderhandelingen af te wachten.

Fiscale en parafiscale vrijstelling

De koopkrachtpremie is voor de werknemer volledig vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Het brutobedrag is dus gelijk aan het nettobedrag.

Als werkgever betaal je enkel een RSZ-bijdrage van 16,5% en is de premie volledig fiscaal aftrekbaar.

Waar kunnen medewerkers de koopkrachtpremie besteden?

Omdat de koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques wordt toegekend, kan dit enkel besteed worden

  • als betaalmiddel van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding,
  • voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (het zal gaan om dezelfde producten en diensten die je met ecocheques kan betalen).
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht