KU Leuven ondersteunt huisartsen tijdens COVID-19-pandemie met vraag en antwoord

09.04.2020

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KU Leuven) beantwoordt dringende vragen waar huisartsen dagelijks mee worstelen op basis van het op dit ogenblik best beschikbare bewijs.

De impact van de huidige pandemie op de eerstelijnszorg is groot. Veel huisartsen stellen zich terecht vragen bij de implementatie van federale richtlijnen die niet altijd aangepast zijn aan de specifieke context waarin huisartsen werken. Tegelijkertijd neemt ook de wetenschappelijke kennis over SARS-CoV-2 exponentieel toe, maar de vertaling naar de praktijk is niet altijd evident.

"Hoe lang overleven virussen op een oppervlak? Is een NSAID ongeschikt bij COVID-19? Kan je mondmaskers wassen?" Huisartsen en beleidsmakers worden overstelpt met deze vragen, maar de antwoorden zijn niet altijd wetenschappelijke onderbouwd. Opinies van experten kunnen door hun verschillende perspectieven soms verschillen, wat voor verwarring kan zorgen.

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) van de KU Leuven heeft een lijst met veelgestelde vragen en hun antwoorden samengesteld om zijn netwerk van huisartsen te ondersteunen. Dit initiatief kwam tot stand dankzij een samenwerking met CEBAM, het Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine.

Professor Jan Verbakel en zijn collega's kozen voor de beproefde methode van de Best Evidence Topics, kortweg bestBETs. Een bestBET geeft een antwoord op een specifieke klinische vraag op basis van het op dit ogenblik best beschikbare bewijs. BestBETs bevatten geen aanbevelingen, maar zijn gebaseerd op de meest recente onderzoeksresultaten. Prof. Verbakel: "Op deze manier hopen we de wildgroei aan weinig onderbouwde adviezen voor de eerste lijn tegen te gaan en de huisartsen en andere zorgverleners door deze crisis te gidsen."

De vragenlijst is mogelijk gemaakt door studenten van de derde Master Geneeskunde. Voor het vak Verdieping in de Huisartsgeneeskunde gingen ze aan de slag met 23 prioritaire thema's. Groepjes van twee studenten werken deze thema's uit onder begeleiding van twee docenten, waarna ze volgens een vast stramien een eindrapport opstellen. "Deze opdracht paste dus perfect binnen de basisopdrachten van de KU Leuven: onderzoek, onderwijs en dienstverlening", aldus Verbakel.

Het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) toetste de rapporten aan vooropgestelde kwaliteitscriteria. Bij elk rapport hoort ook een korte samenvatting, zodat huisartsen indien nodig snel een antwoord kunnen vinden.

Er is nu een wetenschappelijk comité opgericht in de schoot van de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, Domus Medica, en samen met KU Leuven, UAntwerpen en UGent om de toestroom van klinische vragen te kanaliseren en volgens dit proces te evalueren. Huisartsen kunnen klinische vragen aan dit comité bezorgen,. "We mikken erop hun vragen binnen enkele dagen te beantwoorden en hen zo op korte termijn een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te bieden", aldus professor Verbakel.

Meer informatie
De vragen en hun antwoorden zijn te vinden op de website van het ACHG en werden ook gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde. De resultaten zijn ook beschikbaar via de website van EBPracticenet vzw en worden verspreid via het EPB Network (Belgian Evidence-Based Practice Network).

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht