Kwaliteitswet: toezichtcommissie

25.11.2022

Recent is de vaststelling van de samenstelling van de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg Toezichtcommissie, gepubliceerd.

De Toezichtcommissie wordt in het kader van de Kwaliteitswet opgericht en heeft als opdracht toezicht te houden op de praktijkvoering van de gezondheidszorgbeoefenaars.

Zij kan hierdoor toezicht uitoefenen op:

 • de fysieke en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars;
 • de naleving de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering;
 • de onwettige uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor zover deze zware gevolgen voor de patiënten doet vrezen;
 • de naleving door de gezondheidszorgbeoefenaar van de rechten van de patiënt;
 • de omstandigheden die bij verdere praktijkvoering door de gezondheidszorgbeoefenaar voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid doet vrezen.

 

Dit houdt o.m. in dat de Toezichtcommissie na een klacht een onderzoek kan instellen. De betrokken inspecteurs krijgen daarbij toegang tot de lokalen waar de betrokken artsen de gezondheidszorg verstrekken en kunnen zich alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het toezicht laten verstrekken die zij voor de uitoefening van hun controleopdracht nodig hebben.

Na te zijn gehoord kan het visum (d.i. de toelating tot het uitoefenen van de geneeskunde in België) van de betrokken arts o.m. bij vaststelling van fysische of psychische ongeschiktheid, bij schending van de kwaliteitseisen inzake continuïteit en permanentie mogelijk tijdelijk worden geschorst of kan het visum worden ingetrokken.

De Federale Toezichtcommissie kan evenwel ook:

 • het visum een tijdlang onder voorwaarden stellen.
  Een voorbeeld van zo'n voorwaarde - bij fysieke of psychische (on)geschiktheid - is een verplichte behandeling, of een verbod op het voorschrijven van bepaalde middelen voor een zorgbeoefenaar die met een verslaving kampt. Of een tijdlang enkel een consultatie mogen houden als iemand extra aanwezig is.
 • een verbeterplan opstellen, als het over een gegronde klacht over de kwaliteitsvereisten gaat of de rechten van de patiënt. Altijd zal de Federale Toezichtcommissie dat samen met de zorgbeoefenaar doen. Uiteraard spreekt het voor zich dat ze tot sancties kan overgaan, als de zorgbeoefenaar niet meewerkt met het afgesproken verbeterplan, of geen vooruitgang boekt. De beklaagde zal zich steeds kunnen laten horen bij de Federale Toezichtcommissie, maar ook de klager zal feedback krijgen.
   

Meer informatie over de samenstelling van de Toezichtcommissie vindt u in het KB van 13 november 2022 tot vaststelling van de samenstelling van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (BS 16/11/2022).hier.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht