Laatste herinnering: controleer of u stemgerechtigd bent

14.03.2023

U heeft nog tot en met morgen, 15 maart 2023, de tijd om te controleren of u stemgerechtigd bent voor de medische verkiezingen van juni. Doe het vandaag nog!

Artsen kunnen van 6 tot en met 26 juni 2023 hun vertegenwoordigers kiezen in de overlegorganen van het RIZIV. Alle artsen met een actief RIZIV-nummer kunnen dan een stem uitbrengen. U moet echter wel op de officiële kiezerslijst staan, opgemaakt door het RIZIV.
 
Vergissingen zijn niet uitgesloten en dus doet u er goed aan om te controleren of u wel op deze lijst staat.

Hoe kan u nagaan of u stemgerechtigd bent?

Via de toepassing “verificatie van de kiezerslijst” kan u controleren of uw naam correct op de lijst is vermeld. Check ook of het kiescollege en de taalrol kloppen.

Wat kan u doen indien u niet op de kiezerslijst staat?

Mocht uw naam er niet in staan, dan kunt u t.e.m. 17 maart 2023 een klacht indienen via aangetekende brief:

RIZIV, DGV – Medische verkiezingen
T.a.v. De leidend ambtenaar Daubie Mickaël
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Waarom is dit voor u belangrijk?

Zonder artsensyndicaten beslist de overheid zelf welk gezondheidsbeleid wordt gevolgd.
Aan de hand van uw stem bepaalt u dus wie de artsen vertegenwoordigt in de verschillende overlegorganen van het RIZIV en kan u de organisatie van de gezondheidszorg mee sturen.
 
Stem dus zeker in juni voor BVAS!

Volg onze kiescampagne op de vernieuwde BVAS-website!

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht