Lever flacons coronavaccin aan huisartsen en betaal vaccinatieconsultatie terug

14.02.2022

Doof voor de herhaalde verzoeken van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), weigert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nog steeds hardnekkig om huisartsenpraktijken te voorzien van flacons met vaccin tegen het coronavirus.

Huisartsen zijn verplicht hun consultaties op te schorten om persoonlijk naar de afleverpunten te gaan waar hen een uurrooster wordt opgelegd. Die verplichting wordt opgelegd door het FAGG.

Het RIZIV is erin geslaagd om aan deze verplichting van het FAGG nog een verbod toe te voegen. Het is voor huisartsen verboden om de terugbetaling te vragen van een consultatie die uitsluitend gewijd is aan de vaccinatie tegen het coronavirus.

Alles lijkt dus georganiseerd om vaccinatie tegen het coronavirus door huisartsen te verhinderen, terwijl een communicatiecampagne hun patiënten uitnodigt om zich te laten vaccineren.

BVAS vraagt dat de flacons met zes doses anti-coronavaccin worden afgeleverd bij de huisartsenpraktijken die daar om vragen.

BVAS vraagt tevens dat de consultaties die gewijd zijn aan de anti-corona vaccinatie worden terugbetaald zoals dat ook het geval is voor consultaties die gewijd zijn aan andere vaccinaties.
 
De arts die vaccineert, beheert ook het EMD van de patiënt en grijpt zo nodig in om verdere zorg, follow-up of voorlichting te regelen.

Dokter Luc Herry, BVAS-voorzitter
Dokter Marc Moens, VAS-voorzitter
Dokter Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS
Dokter David Simon, BVAS-beheerder
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht