Medische permanentie van huisartsen alleen nog via wachtposten. BVAS voelt zich bekocht.

01.10.2020

Tegen alle afspraken met de BVAS in, heeft minister De Block haar koninklijk besluit over de medische permanentie van huisartsen ongewijzigd in het Staatsblad gepubliceerd. 

Dit KB, in samenhang met de kwaliteitswet van 22 april 2019, legt vast dat huisartsen vanaf 1 juli 2021 hun permanentie uitsluitend nog kunnen organiseren in samenwerkingsverbanden van wachtposten. Gedaan dus met de vrije keuze van huisartsen om hun zorgpermanentie te organiseren in een wachtpost of in een door de huisartsenkring ingerichte wachtdienst.

Toen de BVAS eind 2019 voor het eerst kennis nam van het ontwerp-KB over de medische permanentie van huisartsen, besliste de raad van bestuur om meteen per brief bezwaar aan te tekenen bij minister De Block (zie persbericht d.d. 02.12.2019 "BVAS: wachtpost moet vrije keuze van huisarts blijven"). Voor de BVAS is het van essentieel belang dat wachtposten een vrije keuze van huisartsen kunnen blijven. Als grootste artsensyndicaat hebben we ons van meet af aan gekant tegen elk van bovenaf opgelegd permanentiemodel.

Maar alle herhaaldelijke toezeggingen en beloftes voor het behoud van keuzevrijheid ten spijt, heeft minister De Block haar visie op permanentie doorgedrukt in het KB van 10 september 2020 dat op 25 september jl. in het Staatsblad verscheen. Een KB dat in niets afwijkt van het gecontesteerde ontwerpbesluit. Het gevolg is dat huisartsen vanaf juli volgend jaar hun permanentie uitsluitend nog kunnen verrichten in erkende samenwerkingsverbanden van minimum drie wachtposten voor minstens 300.000 inwoners. Het hoeft geen uitleg dat BVAS zich door deze gang van zaken bekocht voelt.

Het koninklijk besluit druist ook in tegen het door minister De Block goedgekeurde akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2020 dat huisartsen en huisartsenkringen de garantie geeft dat ze betrokken worden bij de oprichting van de samenwerkingsverbanden. Er is nog meer aan de hand. Aangezien het inrichten van wachtdiensten als belangrijkste en wettelijk verankerde opdracht aan de huisartsenkringen is toevertrouwd, zet het KB van minister De Block ook het bestaansrecht van de huisartsenkringen op de helling.

Daar komt nog bij dat dit KB ook aanzienlijke budgettaire consequenties heeft. Huisartsen worden verplicht om een bijkomende vzw op te richten voor het samenwerkingsverband, naast de reeds bestaande vzw’s voor de wachtposten. Deze vzw’s slorpen financiële middelen op waar geen budget voor is.

BVAS onderzoekt momenteel de tekst van het KB om na te gaan of er juridisch verhaal mogelijk is.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS
 


U kan het KB van 10 september 2020 betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden (BS 25/09/2020) hier raadplegen.

De Kwaliteitswet of de Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (1) (BS 14/05/2019) kan u hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht