Medische verkiezingen 2023: breng nu uw stem uit!

20.04.2023

Van 6 tot 26 juni 2023 trekken alle artsen naar de elektronische stembus.

Elke vijf jaar kiezen zij hun vertegenwoordigers voor o.a. de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (Medicomut) en het Verzekeringscomité. Welke functie hebben deze overlegorganen, welke organisaties nemen deel aan de medische verkiezingen en hoe kan er gestemd worden? 

Hoe verloopt de stemprocedure? 

Stemmen kan alleen elektronisch tot 26 juni middernacht:

 • Ga naar de homepage van het RIZIV 
 • Klik op de module ‘Medische verkiezingen 2023’ (Directe toegang, rechts bovenaan)
 • Meld u aan
  • ofwel via eID en kaartlezer
  • ofwel via Itsme
  • ofwel via een gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingscode.
 • Stem BVAS-ABSyM, lijst 1
   

Tijdens de medische verkiezingen van 2018 behaalde BVAS 57,81% van alle stemmen.

We rekenen nu opnieuw op uw stem! Stem 1. BVAS-ABSyM !

Waarom zijn medische verkiezingen belangrijk? 

Via de medische verkiezingen krijgen artsen inspraak in de voornaamste overlegorganen van het RIZIV en de daarbij horende werkgroepen. De voordelen zijn veelvuldig: artsen worden gehoord en betrokken bij het gezondheidszorgbeleid, ze weten wat er reilt en zeilt op het terrein en kunnen mee ideeën of oplossingen aanreiken.  

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen is de belangrijkste commissie. In deze commissie komt o.a. het RIZIV-tarievenakkoord tussen artsen en ziekenfondsen tot stand. Het Verzekeringscomité is verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële budgetlijnen voor geneeskundige verzorging die de regering bepaalt. Verder is er o.m. nog de Technisch Geneeskundige Raad waar de nomenclatuur wordt uitgewerkt. Als grootste artsenorganisatie zetelt de BVAS in alle RIZIV-commissies. Door onze aanwezigheid in deze commissies zijn we in staat om mee het beleid te bepalen en te sturen, en er beslissingen te nemen of af te wijzen.  

Wie kan stemmen? 

Alle actieve artsen kunnen hun stem elektronisch uitbrengen. Iedereen kan dus stemmen: je moet met andere woorden niet aangesloten zijn bij een syndicaat of beroepsvereniging. Zodra je een RIZIV-nummer hebt, mag je stemmen. Ook artsen in opleiding kunnen dus hun stem uitbrengen.

Je stem uitbrengen is niet verplicht, maar hoe meer stemmen je als beroepsorganisatie krijgt, hoe meer leden je in een commissie mag afvaardigen. En wie een mandaat vervult, heeft wel degelijk een impact om het beleid mee te bepalen en te sturen.
Iedere stem telt dus!

Wat realiseerde de BVAS de afgelopen 5 jaar? 

De voorbije jaren waren uitzonderlijk: de coronapandemie zette niet alleen onze maatschappij op zijn kop, als beroepsvereniging was het niet evident om in deze moeilijke tijden de belangen van artsen te verdedigen tegenover ministers, RIZIV, mutualiteiten, FOD Volksgezondheid en andere gezondheidsinstanties en -commissies. Toch slaagde BVAS erin om successen te boeken. De impact van de BVAS liet zich alvast voelen in volgende 20 dossiers.  

Meer weten?

Voor alle informatie over deze medische verkiezingen en de verkiezingscampagne van BVAS, surf naar absym-bvas.be/verkiezingen-23.
Verder kan je ons ook volgen op sociale media voor meer verkiezingsnieuws.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht