Medische verkiezingen 2023: kan u in juni stemmen?

02.03.2023

De medische verkiezingen bepalen welke beroepsorganisaties van artsen vertegenwoordigd zijn in verschillende organen van het RIZIV. Eerst moet u zelf nagaan of u al dan niet stemgerechtigd bent!

Wat zijn de medische verkiezingen en wat is de kiezerslijst?

Artsen kunnen in juni hun vertegenwoordigers kiezen in de organen van het RIZIV. Alle artsen met een actief RIZIV-nummer kunnen dan een stem uitbrengen. U moet echter wel op de officiële kiezerslijst staan, opgemaakt door het RIZIV. Vergissingen zijn niet uitgesloten en dus doet u er goed aan om te controleren of u wel op deze lijst staat.

Wanneer kan u nagaan of u stemgerechtigd bent?

Sinds 1 maart 2023 kan u nagaan of u al dan niet kan stemmen voor de medische verkiezingen 2023. U heeft nog tot en met 15 maart 2023 de tijd om dit te controleren en eventueel te corrigeren.

Hoe kan u nagaan of u stemgerechtigd bent?

Via de toepassing “verificatie van de kiezerslijst” kan u uw aanwezigheid op de lijst, alsook het kiescollege en de taalrol waarbij u bent aangesloten, controleren.

Controleer hier of u in juni geldig kan stemmen voor de medische verkiezingen.

Wat kan ik doen indien mijn naam niet in de kiezerslijst vermeld staat?

Mocht uw naam er niet in staan, dan kunt u t.e.m. 17 maart 2023 een klacht indienen via aangetekende brief:
RIZIV, DGV – Medische verkiezingen
T.a.v. De leidend ambtenaar Daubie Mickaël
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Waarom is dit voor u belangrijk?

Zonder artsensyndicaten beslist de overheid zelf welk gezondheidsbeleid wordt gevolgd. Aan de hand van uw stem bepaalt u dus wie de artsen vertegenwoordigt in de verschillende overlegorganen van het RIZIV en kan u de organisatie van de gezondheidszorg mee sturen. Stem dus zeker in juni voor BVAS.

Meer informatie over de procedure van de medische verkiezingen 2023 vindt u hier.

 

Controleer hier of u geldig kan stemmen voor de medische verkiezingen in juni.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht