Memorandum BVAS voor de politieke verkiezingen van 2024

19.02.2024
BVAS

N.a.v. de verkiezingen van zondag 9 juni biedt BVAS zijn memorandum aan de toekomstige regeringspartijen aan.

Het gaat de verkeerde kant op met het gezondheidsbeleid in ons land. Tot voor kort kreeg onze zorg steevast hoge scores voor tevredenheid van de bevolking over de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg. Maar tijdens de huidige legislatuur is het verval ingezet. Krijgen we na de verkiezingen van juni 2024 meer van hetzelfde en glijden we af naar Britse NHS-toestanden? Of wordt de hoognodige kentering in het beleid ingezet?

Het memorandum voor de politieke verkiezingen dat BVAS aan de toekomstige regeringspartijen aanbiedt, stelt een correcte diagnose van wat er fout loopt in het beleid en biedt ook remedies aan.

Het Belgische overlegsysteem, dat berust op tariefakkoorden die gesloten worden tussen zorgverstrekkers en ziekenfondsen, heeft zijn deugdelijkheid meer dan bewezen. Maar tijdens de huidige legislatuur werd dit zo vaak geroemde overlegmodel steeds verder uitgehold.

In de plaats kregen we autocratische beslissingen van een regering die vooral inzet op meer overheid, meer administratie, meer reglementering, meer centralisatie en overheidsgestuurde zorg. Dit autoritaire beleid leidt tot een groeiend onbehagen bij artsen en andere zorgverleners.

In tegenstelling tot wat beleidsmensen laten uitschijnen, is er geen enkel bewijs dat de zorg  door de maatregelen van de huidige overheid kwaliteitsvoller is geworden. Integendeel. Cijfers van de Gemeente-Stadsmonitor die de Vlaamse overheid recent publiceerde, geven aan dat de tevredenheid over het aanbod van lokale zorgvoorzieningen (huisartsen, ziekenhuizen,…) op korte tijd dramatisch gekelderd is.

Een ommekeer in het beleid is dringend nodig. Vanuit die optiek stelt BVAS een 12-punten plan voor aan de toekomstige regeringspartijen. Ons memorandum voor de politieke verkiezingen van 2024 focust op volgende punten:

 1. Huisarts mandaathouder en copiloot van de patiënt
 2. Regulitis afbouwen en co-governance garanderen
 3. Alles of niets voor hervorming van de nomenclatuur
 4. Aandacht voor extramurale specialisten
 5. Correcte vergoeding voor permanentie van artsen-specialisten
 6. Concentratie van zorg alleen in het belang van de patiënt
 7. Voordeeltarief voor echt noodlijdende patiënten
 8. Medische kennis is doorslaggevend, richtlijnen zijn ondersteunend
 9. Privacy en correct gebruik van patiëntengegevens
 10. Inflatie en groeinorm
 11. Minder overheid, niet meer overheid
 12. Planning medisch aanbod verfijnen

 

U kan het politiek memorandum van BVAS hieronder raadplegen:

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht