New Deal: KCE zoekt controlepraktijken voor evaluatie

14.06.2024

Het KCE is op zoek naar huisartsenpraktijken die ervoor gekozen hebben om niet deel te nemen aan de New Deal.

In 48 praktijken in ons land is het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken al ingevoerd. Het Kenniscentrum zet momenteel de eerste stappen om de impact van dat nieuwe system op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

Daarom rekruteert het KCE een controlegroep met praktijken die ervoor hebben gekozen om niet deel te nemen aan de New Deal.

  • Het gaat om huisartspraktijken of wijkgezondheidscentra met  meerdere medewerkers (artsen of niet-artsen (bv. verpleegkundigen)) die zich ertoe engageren dat ze:
  • de komende drie jaar niet zullen deelnemen aan de New Deal;
  • een vragenlijst anoniem laten invullen door alle artsen, verpleegkundigen en administratief ondersteunend personeel van de praktijk, evenals een vragenlijst over de algemene werking van de praktijk; deze vragenlijsten zullen op drie momenten worden bezorgd: in mei-juni 2024, einde 2025 en begin 2027;
  • een oproep willen verspreiden onder hun patiënten om twee enquêtes in te vullen (de eerste enquête zal in de loop van 2024 beschikbaar zijn);
  • ermee akkoord gaan dat bepaalde geaggregeerde gegevens van het IMA over patiënten van de praktijk (bv. aantal chronisch zieken) anoniem worden geanalyseerd.

 

De methodologie van het KCE kan u hier raadplegen.

In ruil biedt het Kenniscentrum:

  • de mogelijkheid om een kleine bijdrage te leveren aan een betrouwbare, wetenschappelijke evaluatie van een maatregel die de hele beroepsgroep aangaat;
  • een kleine vergoeding (per praktijk) voor de tijd die wordt besteed aan het invullen van de vragenlijsten.

 

Geïnteresseerde praktijken kunnen zich hier inschrijven.

Meer info is te verkrijgen via mail: kce_newdealevaluation@kce.fgov.be.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht