Nieuwe criteria praktijkpremie voor huisartsen goedgekeurd

12.07.2018

De Medicomut heeft vorige week (04/07/2018) de criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie voor 2018 goedgekeurd.

Welke zijn de nieuwe parameters voor de premie van 2018?

De Medicomut heeft 10 drempelwaarden goedgekeurd waaraan de huisarts moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze premie:

 1. Recip-e:
  tijdens het tweede semester van 2018 verstuurt u minstens 25% van uw geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e
 2. Hoofdstuk VI via MyCareNet:
  tijdens het tweede semester van 2018 dient u minstens 50% van uw aanvragen voor de vergoeding van geneesmiddelen van hoofdstuk IV in via de dienst "Hoofdstuk IV" van MyCareNet 
 3. eFact:
  tijdens het tweede semester van 2018 factureren u (of uw gemachtigde) minstens 20% van uw raadplegingen voor de patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming via de dienst “eFact” van MyCareNet
 4. Geïnformeerde toestemming: 
  voor minstens 25% van de patiënten voor wie u GMD-honoraria hebt geïnd voor 2017, is uiterlijk op 31 december 2018 een informed consent geregistreerd via het eHealthplatform (door uzelf, door de patiënt of door een andere zorgverlener)
 5. Sumehr: 
  de verhouding tussen het totale aantal verschillende patiënten voor wie uiterlijk op 31 december 2018 een Sumehr beschikbaar is via de digitale platformen en het aantal patiënten voor wie u GMD-honoraria hebt heeft geïnd in 2018, bedraagt minstens 25%
 6. eGMD: 
  in 2018 gebruikt u MyCareNet voor het elektronische beheer van uw GMD-honoraria
 7. Medicatieschema:
  tijdens het tweede semester van 2018 creëert u of past u minstens 5 medicatieschema's aan
 8. CEBAM evidence linker:
  tijdens het tweede semester van 2018 gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login)
 9. eAttest:
  tijdens het tweede semester van 2018 dient u minstens 5% van uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst "eAttest " van MyCarenet
 10. MyHandicap:
  In de loop van 2018 gebruikt u minstens 3 keer de toepassing MyHandicap voor het invoeren van de erkenning van een handicap

 

Wat als er problemen zijn met de MyCareNet-diensten?

De werkgroep van de Medicomut heeft de aandacht gevestigd op specifieke problemen van MyCareNet. Tot op vandaag hebben huisartsen nog altijd problemen met het doorsturen van bijlagen bij een aanvraag voor een "Hoofdstuk IV"-geneesmiddel". Op vraag van de huisartsen zullen de ziekenfondsen een leesbaar overzicht van de betalingen van GMD-honoraria moeten voorzien. Tevens moet er nog een oplossing worden gezocht, zodat het eAttest kan worden gecorrigeerd of herroepen.

De bedoeling is dat als de deadline voor deze problemen niet wordt gehaald, artsen voor het desbetreffende criterium automatisch een punt verwerven. Komende september zal de Medicomut de deadlines vastleggen.

Wanneer beginnen de metingen te lopen?

De metingen voor de premie van 2018 zijn sinds 1 juli 2018 beginnen lopen.

Welk zijn de bedragen van de geïntegreerde premie voor huisartsen?

Een huisarts in opleiding (haio) die gebruik maakt van een erkend softwareprogramma heeft recht op € 800.

Erkende huisartsen die minder dan 6 criteria behalen, in de georganiseerde wachtdienst zijn ingeschreven en voldoende raadplegingen en/of huisbezoeken hebben aangerekend, komen in aanmerking voor het basisbedrag van € 1 000.

Zodra een huisarts 6, 7 of 8 van de bovenstaande criteria behaald in 2018, komt hij of zij in aanmerking voor respectievelijk € 3 500, € 4 500 of € 6 000.

Hoe moet u deze premie aanvragen?

De premie 2018 kan u vanaf juli 2019 aanvragen.

 • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de online webtoepassing MyRiziv.
  Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens de beschikbare gegevens recht hebt.
  Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht heeft, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.
 • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie 2018 van € 1 000 aanvragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het  aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2018.
  Als u volgens de gegevens van het RIZIV niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan brengt het RIZIV u hiervan schriftelijk op de hoogte. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

 

Klik hier voor meer informatie over de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht