Nieuwe FAQ m.b.t. de arbeidsvoorwaarden voor aso's

10.07.2024

De Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen (NPCAZ) heeft in 2021 en 2023 een Collectieve Overeenkomst afgesloten met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden van de artsen-specialisten in opleiding (aso). Daarbij bieden de FAQ een antwoord op de meeste vragen. Deze veelgestelde vragen zijn recent bijgewerkt.

Om een eenvormige interpretatie en toepassing van de collectieve overeenkomst te verzekeren en rekening houdend met de vragen die werden gesteld heeft de NPCAZ een toelichting bij de collectieve overeenkomst uitgewerkt en een zogenoemde FAQ opgesteld.

Recent heeft de NPCAZ de FAQ bijgewerkt. Deze FAQ voegt alle voorgaande documenten met vraag en antwoorden over het statuut van de ASO en zijn stageovereenkomst samen. Het blijft een interpretatieve tekst en toelichting van de overheid en is geen document met wetgevende kracht.

U kan de herziene FAQ voor ASO's hier raadplegen.

Tevens vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid ook andere relevante informatie zoals de nieuwe template opleidingsovereenkomst met de minimale verplichte bepalingen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht