Nieuwe tegemoetkomingen voor huisartsenpraktijken in 2024

26.03.2024

In uitvoering van het akkoord artsen-ziekenfondsen keurde de Medicomut nieuwe tegemoetkomingen goed voor huisartspraktijken die (voor het eerst) gebruik maken van ondersteunend personeel in 2024, m.n. de tegemoetkoming voor infrastructuur en de tegemoetkoming voor praktijkmanagement.

Tegemoetkoming voor infrastructuur

Huisartspraktijken kunnen vanaf juni een eenmalige tussenkomst voor opleidings-, werkings- en infrastructuurkosten aanvragen die ze maken bij de eerste aanwerving van ondersteunend personeel. De tegemoetkoming waar de arts of huisartsenpraktijk op kan rekenen, zal afhankelijk van het aantal aanvragen, tussen 5.000 en 7.500 euro liggen.

U kan deze tegemoetkoming voor infrastructuur voor het premiejaar 2024 aanvragen indien u tussen 1 januari en 31 augustus 2024 voor de eerste keer een administratieve medewerker, een praktijkassistent of een praktijkverpleegkundige in dienst neemt, of voor de eerste keer gaat samenwerken met een zelfstandige verpleegkundige. Tot tien jaar vooraf mag er wel geen tewerkstelling-/samenwerkingsovereenkomst afgesloten zijn.

Voorwaarden zijn dat uw huisartspraktijk minstens 500 gmd’s moet tellen en 25.000 euro aan prestaties moet aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering. Er moet ook een tewerkstellings-/samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde duur afgesloten worden die minstens 13u/week aan de slag is. Ze geldt eenmalig per praktijkadres.

Tegemoetkoming voor praktijkmanagement

Anderzijds wordt voor praktijken die reeds personeel tewerkstellen een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming van minstens 3.796 euro voorzien voor het managen van een administratief medewerker/praktijkassistent/verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd of voor het managen van een praktijkverpleegkundige in vast samenwerkingsverband. De organisatie van coördinatievergaderingen, het beheer van het personeel of het ontwikkelen van zorgprotocollen, vraagt tijd en inspanning. Tijd die tot nog toe niet vergoed wordt.

U kan deze tegemoetkoming voor praktijkmanagement 2024 aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2024.

Voorwaarden zijn dat uw huisartsenpraktijk minstens 500 gmd’s moet tellen en 25.000 euro aan prestaties moet aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering. Ook hier geldt de vereist dat de aanstelling/samenwerking van onbepaalde duur moet zijn (minstens 13u/week) en de periode dekt tussen 1 januari en 31 december. Ze geldt jaarlijks per praktijkadres.

Infobrochure 28.03.2024 “Starten als arts met personeel”

Of u nu overweegt om voor het eerst personeel aan te nemen of op zoek bent naar tips en advies voor het versterken van uw bestaande team, deze infobrochure navigeert u door de complexe regelgeving en verplichtingen die gepaard gaan met werkgeverschap.

Onze experten bespreken hierin het financiële kostenplaatje, uw aansprakelijkheid, uw administratieve werkgeversverplichtingen alsook financiële voordelen en steunmaatregelen die beschikbaar zijn voor werkgevers, met een bijzondere focus op artsen.

U kan deze brochure hier aanvragen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht