Noodplan huisartsgeneeskunde afgekondigd

17.03.2020

Maandagavond 16 maart jl. besliste de federale overheid om het noodplan huisartsgeneeskunde af te kondigen. Dat meldt de wetenschappelijke artsenvereniging Domus Medica.

Alle huisartsen moeten alle geplande maar niet-urgente zorg uitstellen. Op deze manier kan maximale capaciteit vrijgemaakt worden voor de telefonische triage van mogelijk COVID19-besmette patiënten.

Daarnaast zal gestart worden met het opzetten van fysieke triagepunten. De bedoeling is deze 7 dagen op 7 te laten bemannen door huisartsen. Deze triagepunten hebben drie doelen:

  1. De artsen een klinisch onderzoek in veilige omstandigheden laten uitvoeren bij patiënten voor wie het nodig is.
  2. Een oplossing bieden voor het tekort aan persoonlijk beschermend materiaal, waaronder mondmaskers. Door te werken via triagepunten kan het materiaal zo optimaal mogelijk gebruikt worden. 
  3. De patiënten afleiden naar deze fysieke triagepunten, wanneer ze, ondanks alle adviezen, rechtstreeks naar de spoeddiensten zouden willen gaan. 

 

Het is echter niet de bedoeling dat patiënten zich rechtstreeks op deze fysieke triagepunten aanmelden.

De regel blijft:
als u last heeft van een bovenste of onderste luchtweginfectie, telefoneer uw huisarts.

Enkel indien de huisarts na telefonische triage het nodig acht, zal u worden doorverwezen naar een fysiek triagepunt.

Elke artsenvereniging beseft dat er heel wat gevraagd wordt van huisartsen. De uitrol van dit noodplan heeft een impact op alle vlakken (organisatorisch, familiaal, financieel). Daarom is elke artsenvereniging (BVAS, ASGB, Domus Medica,...) voortdurend in overleg met de overheid om voor al deze aspecten een oplossing te vinden.

Bron: Domus Medica
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht