Oppositiepartijen willen Covid19-pandemie misbruiken om gratis geneeskunde in te voeren

15.05.2020

De Kamercommissie Volksgezondheid boog zich op vrijdag 15 mei over wetsvoorstellen van sp.a, PS en Vlaams Belang die ereloonsupplementen voor coronapatiënten onmogelijk maken. Deze wetsvoorstellen zijn overbodig.

De Kamercommissie Volksgezondheid boog zich op 15 mei jl. over wetsvoorstellen van sp.a, PS en Vlaams Belang die ereloonsupplementen voor coronapatiënten onmogelijk maken. Deze wetsvoorstellen zijn overbodig aangezien bij patiënten besmet met COVID19 die om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijven, geen ereloonsupplementen aangerekend mogen worden. Het is bedenkelijk dat de oppositie misbruik maakt van de coronacrisis om de gratis geneeskunde te willen invoeren.

Het wetsvoorstel van sp.a voorziet in een totaal verbod op ereloonsupplementen voor alle patiënten die gehospitaliseerd worden voor een vermoedelijke of vastgestelde besmetting met het coronavirus. Een amendement van Vlaams Belang wil ervoor zorgen dat deze vrijstelling van supplementen meteen verruimd wordt naar alle toekomstige pandemieën.

Het wetsvoorstel van de PS houdt in dat de kosten van het ziekenhuisverblijf ten gevolge van corona die niet door de verplichte ziekteverzekering en het budget financiële middelen worden gedekt, niet aangerekend mogen worden aan de patiënt. Ten slotte is er nog een voorstel van PVDA/PTB dat het remgeld afschaft voor alle disciplines in de eerste lijn (huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen etc.).

BVAS neemt aanstoot aan de populistische manier waarop deze oppositiepartijen de coronacrisis misbruiken om te trachten hun agenda van gratis geneeskunde door te drukken.

  • Het wetsvoorstel van sp.a bijvoorbeeld heeft geen enkele zin aangezien er bij de opname van coronapatiënten op intensieve zorgen of in een éénpersoonskamer wegens hun besmettingsgevaar per definitie geen supplementen aangerekend mogen worden volgens de nu al in voege zijnde wetgeving.
     
  • Het PS-wetsvoorstel impliceert dat men aan de patiënt geen enkele bijdrage mag vragen. Het is een puur gratis verhaal. PS vraagt bovendien dat het ambulancevervoer van alle patiënten met een vermoeden van COVID19 gratis moet zijn. Dat is pure discriminatie. Waarom zouden vb. COVID19-patiënten die een longontsteking ontwikkelen hun ambulancekosten niet moeten betalen en patiënten met een andere vorm van longontsteking wel?
     
  • Ook het voorstel van PVDA/PTB komt neer op ‘gratis geneeskunde’. De budgettaire impact van dit voorstel is niet gering aangezien de ziekteverzekering het remgeld dat niet meer zou verschuldigd zijn door de patiënt dan zelf zou moeten financieren. Alleen al voor de raadplegingen, bezoeken en adviezen ging het in 2018 om 505 miljoen euro, op een totaal van 844 miljoen euro aan remgelden. Op dit moment bevinden alle ziekenhuizen zich in een situatie van faillisement. De staat zal voor het einde van het jaar redding moeten brengen. De ziekenhuizen nu nog supplementaire inkomsten ontzeggen betekent hun doodvonnis in volle COVID19-crisis.
     

BVAS protesteert met klem tegen deze wetsvoorstellen die patiënten tegen hun artsen opzetten. Het feit dat deze oppositiepartijen de indruk wekken dat het de artsen erom te doen is zich te verrijken op de kap van hun coronapatiënten, is alle fatsoen voorbij.

Gratis geneeskunde bestaat niet. Iemand betaalt altijd de factuur: de kosten worden afgewenteld op andere lagen van de bevolking, die al zwaar getroffen is. BVAS verzet zich hiertegen.

Dr Philippe Devos,
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht