Orde van Artsen: geneesmiddelenverslavingen bij patiënten

29.03.2024

Persbericht van de nationale raad van de Orde van Artsen

De nationale raad en de provinciale raden van de Orde der artsen ontvangen een stijgend aantal vragen van artsen in verband met de problematiek van geneesmiddelenverslavingen bij patiënten.

De meeste vragen hebben betrekking op het beroepsgeheim, de verantwoordelijkheid van de arts, de mogelijkheid een voorschrift te weigeren en hoe om te gaan met gedragingen van patiënten zoals agressie of “medical shopping”.

Daarom heeft de nationale raad op zijn website een FAQ “Verslavingsproblematiek geneesmiddelen” gepubliceerd, met ondersteunende richtlijnen voor de artsen in het omgaan met patiënten die lijden aan een geneesmiddelenverslaving.

U kan de FAQ “Verslavingsproblematiek geneesmiddelen” hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht