Organisatie van de staalafname en de triage- en afnamecentra

03.08.2020

Deze gezamenlijke brief wordt aan de huisartsen, de triage- en afnamecentra, de huisartsenkringen en aan de huisartsenverenigingen en artsensyndicaten gericht met betrekking tot de staalafname en de triage- en afnamecentra. 

Dr. Paul Pardon, Chief Medical Officer België en Voorzitter van de Risk Management Group, Dhr. Pedro Facon, Directeur-generaal Gezondheidszorg, Secretaris van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, en Dhr. Jo De Cock, Administrateur-generaal van het RIZIV, richten zich in een gezamenlijk schrijven aan de huisartsen, de triage- en afnamecentra, de huisartsenkringen en aan de huisartsenverenigingen en artsensyndicaten met betrekking tot de staalafname en de triage- en afnamecentra.

De ontwikkeling van de teststrategie en testindicaties, alsook de heropflakkering van de epidemie stelt bijzondere uitdagingen voor de staalafname. Er ontstaat, op dit moment nog eerder lokaal, belangrijke druk op de huisartsenpraktijken en de triage- en afnamecentra. Dit vereist dat we de bestaande beleidsinstrumenten evalueren en, waar nodig, versterken of bijsturen. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 29 juli heeft zich ook over deze kwestie gebogen. Daaruit zijn volgende belangrijke oriëntaties voortgekomen:

1. Ten eerste zijn de prioriteiten van de huisartsenpraktijken en de triage- en afnamecentra verduidelijkt:

 • Van de huisartsenpraktijken wordt verwacht dat zij zich prioritair focussen op de symptomatische patiënten, alsook op de continuïteit van de reguliere, niet-COVID-19-zorg.
   
 • Van de triage- en afnamecentra wordt verwacht dat zij zich volgens de volgende volgorde van
  belangrijkheid prioritair focussen op:
  1) symptomatische patiënten, in aanvulling op de activiteit van de huisartsenpraktijken;
  2) hoogrisicocontacten die in het kader van de contactopvolging zijn geïdentificeerd, alsook reizigers die België betreden vanuit een rode zone volgens de Passenger Locator
  Form-procedure
  ;
  3) andere gevallen die tot de testindicaties behoren.

2. Ten tweede behouden we de triage- en afnamecentra, die onder de coördinatie staan van de
huisartsenkringen, als centrale spil in de staalafnamecapaciteit in de eerste lijn. Ongeacht of het gaat om symptomatische of asymptomatische gevallen binnen de testindicaties.

 • De federale overheid zal de bestaande financieringsregels van de triage- en afnamecentra zo aanpassen dat er meer uren aanrekenbaar zijn voor staalafnameactiviteit en voor de administratieve ondersteuning in de triage- en afnamecentra en dit voor centra waarvan het activiteitenniveau dit rechtvaardigt.
 • De federale overheid zal met de thuisverpleegkundigenorganisaties een kader afspreken tot ter
  beschikking stelling en financiering van verpleegkundig personeel, waarop triage- en afnamecentra (en in bepaalde omstandigheden de huisartsenpraktijken) beroep kunnen doen om dit personeel in te zetten voor staalafname.
 • De deelstaten zullen de huisartsenkringen ondersteunen voor de coördinatie die zij opnemen en de triage- en afnamecentra ondersteunen in het kader van hun werkingskosten.
   

3. Ten derde is besloten dat bepaalde categorieën die zich moeten laten testen, niet meer voor een voorschrift langs de huisartsengeneeskunde moeten passeren vooraleer naar het triage- en afnamecentrum te gaan. Het gaat in het bijzonder over de personen die zich verplicht moeten laten testen omdat ze hoogrisicocontact van een positief geteste index patiënt zijn, of personen die uit een rode of oranje zone aankomen in België.

 • Deze personen zullen in het kader van de contactopvolging en de Passenger Locator
  Form-procedure
  in de toekomst per sms verwittigd worden dat zij zich rechtstreeks met een meegestuurde code naar een triage- en afnamecentrum moeten begeven.
  Het is van belang dat het personeel van de triage- en afnamecentra voldoende
  informatie geeft aan de personen die zich aanmelden voor staalafname over de toepassingsregels inzake quarantaine, opvolging van de gezondheidstoestand en, indien nodig, contactname van de huisarts.
 • De nodige regelingen zullen worden genomen zodat de code die de patiënt meebrengt, toegang geeft tot terugbetaling en geen aanvraag van voorschrift (indien nog niet aanwezig) meer vereist.
  De triage- en staalafnamecentra moeten, enkel indien geen voorschrift aanwezig is, wel het elektronisch formulier LaboratoryTestPrescription overmaken aan Sciensano.

4. Ten vierde herhalen wij dat de terugbetaling door de ziekteverzekering uitsluitend gebeurt voor gevallen die behoren tot de gevalsdefinitie en testindicaties.
 

5. Tot slot verwijzen wij naar de SharePoint-toepassing waarin de triage- en afnamecentra worden gevraagd om de prestaties toe te voegen (aantal uren) van de zorgverleners, de openingsuren en desgevallend de antennes en de activiteit wat het aantal onderzochte personen betreft. Deze informatie is cruciaal voor de verdere opvolging van de ingezette capaciteit t.a.v. de vraag naar staalafname.
Het ter beschikking stellen van deze informatie is trouwens een financieringsvoorwaarde van deze centra.

U kan de volledige brief hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht