Persbericht van het Front tegen de verplichte regeling DBR: Standpunt

17.12.2015

Het Front tegen de Verplichte Regeling DerdeBetaler, samengesteld door de ABSyM-BVAS, het SVH, AXXON, de VUKB, en het UNPLIB, meent dat elke gezondheidsverstrekker het recht heeft om zijn honoraria te ontvangen op het moment dat zijn prestatie plaatsvindt.

Het stelt voor om zeer snel het e-Fact systeem in te voeren. De volgende verrichtingen vinden dan in realtime plaats:

  • De verstrekker maakt het getuigschrift voor verstrekte hulp (GVH) onmiddellijk elektronisch aan het ziekenfonds over;µ
  • De patiënt betaalt via bankkaart;
  • Het ziekenfonds stort de terugbetaling in real time aan de patiënt;
  • De verstrekker overhandigt de patiënt een gedetailleerd bewijsstuk (bedrag van de honoraria, terugbetaling, remgeld,…).

 

Vermits alle handelingen in realtime plaatsvinden, ontvangt de verstrekker onmiddellijk zijn honoraria. De ziekenfondsen krijgen het GVH onder elektronische vorm en controleren in realtime de verzekerbaarheid. Ten slotte wordt de patiënt onmiddellijk terugbetaald. Technisch is dit perfect haalbaar. De bankverrichtingen bewijzen dit elke dag.

De ziekenfondsen dienen een akkoord met de banken te vinden opdat beide verrichtingen simultaan plaatsvinden en zo het risico van de niet betaling van de bank, onder het mom dat de patiënt onvoldoende geld op zijn rekening heeft, te vermijden. De kost van de verrichting is voor rekening van de ziekenfondsen.

In tegenstelling tot de regeling derdebetaler (RDB) nodigt dit systeem niet uit tot fraude of overconsumptie en is er dus geen bijzondere controle nodig. Er is ook geen budgettair risico aan verbonden.

Dit systeem is niet verenigbaar met de RDB, het is een alternatief en geen techniek dat zich aan de RDB toevoegt.
Het Gemeenschappelijk Front is zich ervan bewust dat het waarschijnlijk een jaar zal duren voor het systeem effectief in werking zal treden en wil het afzien van elke sanctie m.b.t. de verplichte regeling derdebetaler in afwachting van zijn evaluatie en van de praktische realisatie van het hierboven voorgestelde systeem. 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht