Verplichte derdebetaler en financiële transparantie

Categorie: 
Algemeen

U vindt hier onze persberichten en bijkomende informatie over de verplichte derdebetaler en de financiële transparantie.

Intussen zijn de Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1) en het uitvoeringsKB van 18 september 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Vanaf 1 oktober 2015 is de verplichte derdebetalersregeling voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming een feit.

De BVAS heeft op woensdag 28 oktober unaniem besloten om in beroep te gaan tegen de omstreden wet en het KB.

 

 
Meer weten over

Het RIZIV informeert u over de verplichte DBR

Datum: 
30.09.2015

Heeft u nog vragen betreffende de verplichte derdebetaler voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming? Het RIZIV informeert u met enkele veelgestelde vragen.

meer info

BVAS-brief aan Minister De Block aangaande de verplichte derdebetaler

Datum: 
29.09.2015

Op 29 september heeft de BVAS een brief gericht aan Minister De Block aangaande de verplichte derdebetaler voor huisartsen.

meer info

RIZIV: Verplichte derdebetalersregeling vanaf 1 oktober 2015

Datum: 
24.09.2015

Verplichte derde betaler op 1 oktober. Het RIZIV steunt de elektronische facturatie en verduidelijkt.

meer info

Hoe de zorg aanrekenen? Wanneer en hoe het bewijsstuk uitreiken?

Datum: 
07.09.2015

Het RIZIV heeft enkele richtlijnen mbt de nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp en de bewijsstukken gepubliceerd.

meer info

Verplichte derdebetaler en financiële transparantie: veelgestelde vragen

Datum: 
19.06.2015

Voor het zomerverlof hebben onze juristen deze veelgestelde vragen over de verplichte regeling derdebetaler en de financiële transparantie - met de gegevens die toen bekend waren - opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren wat er binnenkort zal veranderen.

meer info

Nieuw vanaf 1 juli 2015

Datum: 
01.07.2015

Stand van zaken op 01.07.2015 om 11u00 gebaseerd op RIZIV informatie die werd meegedeeld 30.06.2015 om 20u00.Intussen is de Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus jl. 

meer info

Verplichte derdebetaler: affiche en folder

In het kader van de verplichte toepassing van de regeling derdebetaler lijkt het ons ook nuttig uw patiënten hierover te informeren.

meer info

Verplichte Regeling Derdebetaler: ook in Frankrijk

Datum: 
11.06.2015

De Franse artsen, gesteund door de patiënten, vechten reeds meer dan zes maanden samen met de andere gezondheidsbeoefenaars.

meer info

Verplichte derdebetaler : de strijd gaat verder

Datum: 
26.05.2015

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCGZ) zal via zijn voorzitter, de heer DE COCK, het Kabinet verzoeken de verplichte regeling derdebetaler (RDB) voor de RVV enkele maanden uit te stellen.

meer info

Verplichting derde betalersregeling: Reactie Dr. Lemye op RIZIV-persbericht (persbericht BVAS)

Datum: 
29.04.2015

Naar aanleiding van het RIZIV-persbericht met als titel "Invoering verplichte derde betalersregeling voor huisartsen blijft op 1 juli 2015" reageert Dr. Lemye, BVAS-voorzitter in een open brief aan Dhr. Jo De Cock,  Voorzitter van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen.

meer info

Open brief van BVAS: De verplichte regeling derdebetaler

Datum: 
28.04.2015

Deze open brief werd gestuurd naar de partijvoorzitters, Dhr. De Wever (N-VA) en Dhr. Chastel (MR), de Eerste Minister, Dhr. Michel, Minister van de Volksgezondheid, Mevr. De Block, alsook de respectievelijke Ministers van Buitenlandse Zaken en Pensioenen, Dhr. Reynders en Dhr. Bacquelaine en uiteindelijk naar Volksvertegenwoordiger, Mevr. Fonck.

meer info

Verplichte derde betaler: enquête van MediPlanet (Persbericht BVAS)

Datum: 
23.04.2015

Uit de resultaten van de enquête van MediPlanet blijkt dat de overheid de oppositie van de medische professie ernstig onderschat.

meer info

Verplichte derdebetalersregeling: een dreiging voor de vertrouwensrelatie met de patiënt (Gezamenlijk persbericht van 5 artsenverenigingen (BVAS, SSMG, GBO, FAG, SVH)

Datum: 
27.03.2015

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, Nederlandstaligen en Franstaligen (ABSyM-BVAS), de "Groupement Belge des Omnipraticiens" (GBO), de "Société Scientifique de Médecine Générale" (SSMG), de "Forum des Associations de Médecins Généralistes" (FAG) en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) zijn samengekomen teneinde een gemeenschappelijk front te vormen tegen het verplicht karakter van de derdebetalersregeling voor de RVV-patiënten die een huisarts raadplegen en tegen het verbod van de derdebetalersregeling voor de andere patiënten.

meer info

Meeste huisartsen tegen uitbreiding derdebetaler (Artsenkrant)

Datum: 
13.03.2015

De Belgische huisartsen kanten zich massaal tegen een uitbreiding van de regeling derde betaler (RDB).

meer info

Regeling derdebetaler (Persbericht BVAS)

Datum: 
20.06.2014

De regeling derdebetaler voor chronische zieken is pas vanaf 1 januari 2015 verplicht.

meer info

Resultaten BVAS-enquête verplichte derdebetalersregeling

Datum: 
30.06.2015

De verplichte derdebetalersregeling (DBR) bij alle huisartsen voor burgers die genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering gaat in op 1 juli 2015. 

meer info