Praktijkpremie huisartsen 2023: aangepaste criteria

12.09.2023

Eind juni werden de criteria of drempelwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen betreffende het jaar 2023 vastgelegd. 

Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.
Bent u effectief actief als huisarts of bent u een huisarts in opleiding (haio)? Gebruikt u een aanvaard softwarepakket? Hoe meer u bepaalde E-diensten gebruikt, hoe hoger het bedrag van uw premie tot maximaal € 6.000.

Om recht te hebben op het maximumbedrag dient u in 2023 aan 6 van de 7 criteria te voldoen. Voor het premiejaar 2022 moest u aan minstens 8 van de 10 criteria voldoen. 3 criteria zijn intussen geschrapt, de diensten eFact en eAttest zijn samengevoegd en de deelname aan een barometer is een bijkomend criterium geworden.

Geschrapte criteria

Het versturen van geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e, het gebruik van MyCareNet voor het beheer van GMD's en de registratie van een informed consent via eHealth zijn ondertussen zo ingeburgerd, dat ze niet langer als een te behalen criterium worden beschouwd.

Aangepaste criteria

Andere criteria zijn betreffende het premiejaar 2023 aangepast. De criteria voor de diensten eFact en eAttest worden vanaf premiejaar 2023 samengevoegd en verzwaard. U moet minstens 50% van de raadplegingen elektronisch factureren voor uw patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming. Tevens is de verhouding tussen het totale aantal patiënten waarvan u uiterlijk 31 december 2023 een Sumehr heeft opgeladen via Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten wiens GMD-honoraria u geïnd heeft, is opgetrokken naar 55%.

Nieuw criterium

Voor het premiejaar 2023 is een nieuw criterium toegevoegd. Huisartsen worden verzocht deel te nemen aan ten minste een van de twee barometers die in de softwarepaketten worden voorzien: de diabetesbarometer en de antibioticabaromater.

Deze barometers geven huisartsen toegang tot AUDIT en Feedback. Met een AUDIT wordt een zoektocht in het elektronisch medisch dossier (EMD) bedoeld, waarmee patiënten in een huisartsenpraktijk geïdentificeerd worden die al dan niet aan bepaalde kwaliteitsindicatoren voldoen. Met behulp van benchmarking kunnen huisartsen met Feedback de kwaliteit van registreren of zorg in hun eigen praktijk vergelijken met de praktijken in de regio waarin ze werken.

De deelname aan een dergelijke barometer wordt beoordeeld op praktijkniveau. Dit houdt in dat wanneer een huisartsenpraktijk aan een van de barometers deelneemt, dat criterium dus voor alle artsen van de praktijk is vervuld.

De diabetesbarometer zal ten laatste op 28 november 2023 beschikbaar zijn, terwijl de antibioticabarometer ten laatste op 21 december 2023 beschikbaar zal zijn.

Ongewijzigde criteria

De overige 4 criteria blijven ongewijzigd:

  1. Hoofdstuk IV-geneesmiddelen: u dient in het tweede semester van 2023 minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet.
  2. CEBAM evidence linker: tijdens het tweede semester van 2023 gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login)
  3. MyHandicap: tijdens 2023 gebruikt u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap).
  4. Medicatieschema: in het tweede semester van 2023 creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan.

 

Meer informatie over de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen en de criteria vindt u hier op riziv.fgov.be.


Hoe moet u de praktijkpremie voor 2022 aanvragen?

  • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de online webtoepassing ProGezondheid.
  • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie 2022 van € 1.000 aanvragen, dan kunt u binnenkort uw aanvraag schriftelijk indienen aan de hand van een aanvraagformulier.

Wanneer kan u de premie van 2022 aanvragen?

Het RIZIV meldde dinsdag 12.09.2023 dat ze vertraging hebben opgelopen in de aanvraagprocedure voor de geïntegreerde praktijkpremie van 2022 als gevolg van onregelmatigheden in de gegevens van externe partners. Zodra dit probleem is opgelost, wordt de aanvraagperiode gestart.
We houden u verder op de hoogte.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht