RIZIV moet misleidend bericht over honoraria voor Covid-vaccinatie offline halen

08.08.2022

In een brief aan directeur-generaal Jelle Coenegrachts van het RIZIV vraagt BVAS om een nieuwsbericht over de vergoeding van zorgverstrekkers voor het toedienen van Covid-vaccins per direct van de website van het RIZIV te verwijderen. Het gaat om misleidende info die onaanvaardbaar is.

Het nieuwsbericht over de honoraria voor vaccinatie tegen Covid-19 die apothekers, verpleegkundigen en artsen mogen aanrekenen, verscheen op 29 juli 2022 op de website van het RIZIV, alsook in Omzendbrief 2022/281. De honoraria zouden al in voege zijn sinds 18 juli 2022.

Met de publicatie van deze info heeft het RIZIV gevolg gegeven aan een ontwerp-KB van minister Vandenbroucke dat tot op vandaag nog niet in het Staatsblad is verschenen en dus onmogelijk al uitgevoerd kan worden. Voor BVAS gaat het om een administratieve anomalie die onmiddellijk rechtgezet moet worden.

De leden van het Verzekeringscomité van het RIZIV konden in de week van 18 tot 25 juli schriftelijk stemmen over het ontwerp-KB. BVAS vindt het ongehoord dat het RIZIV laat uitschijnen dat de honoraria al in voege waren op het moment dat de schriftelijke bevraging in het Verzekeringscomité van start ging.

Het resultaat van de stemming is overigens nog niet meegedeeld. BVAS vraagt met aandrang om het misleidende nieuwsbericht onmiddellijk van de RIZIV-website te verwijderen en het resultaat van de stemming officieel bekend te maken.
 
Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS
 

U vindt de brief van BVAS d.d. 08.08.2022 t.a.v de directeur-generaal van het RIZIV, Dhr. Jelle Coengrachts, hieronder terug.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht