RIZIV: Verplichte derdebetalersregeling vanaf 1 oktober 2015

24.09.2015

Verplichte derde betaler op 1 oktober. Het RIZIV steunt de elektronische facturatie en verduidelijkt.

Vanaf 1 oktober 2015 moet een huisarts bij zijn raadplegingen de derde betaler toepassen voor zijn patiënten die van de verhoogde tegemoetkoming genieten. Om dit te vergemakkelijken via de elektronische facturatie heeft het RIZIV afspraken gemaakt met de softwareleveranciers en de meeste  software die elektronische factureren toelaat, is nu bijgewerkt.

Het doel van deze maatregel is de toegang tot medische zorg bij een huisarts te verbeteren voor patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dankzij de derde betaler betaalt zo’n patiënt enkel zijn persoonlijk aandeel en krijgt de huisarts zijn ereloon direct van het ziekenfonds. De maatregel is van toepassing op de raadplegingen en voor de technische verstrekkingen die tijdens de raadpleging zijn uitgevoerd maar niet voor de huisbezoeken.

De wettelijke verplichting bestaat al sinds 1 juli 2015. De praktische uitvoering start op 1 oktober 2015: vanaf deze datum moet de huisarts de derde betaler toepassen voor zijn patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming, of hij nu elektronisch of op papier factureert.

Voor de elektronische facturatie is er vooruitgang: ingevolge afspraken met het RIZIV passen de softwareleveranciers hun toepassingen aan om de elektronische tarifiëring en facturatie in derde betaler mogelijk te maken. De huisartsen ontvangen nu die updates. Het RIZIV houdt rekening met de moeilijkheden gelinkt aan het invoeren van nieuwe software en vraagt daarom aan de geïnformatiseerde huisartsen waarvan de software nog niet is bijgewerkt, niet om een stap terug te zetten en op papier te factureren.

Concreet betekent dit:

  • Een geïnformatiseerde huisarts met bijgewerkte software moet de derde betaler toepassen en kan elektronisch factureren via MyCarenet.
  • Een geïnformatiseerde huisarts waarvan de software nog niet bijgewerkt is moet de derde betaler toepassen voor de patiënt die het vraagt en in dat geval factureren zoals hij het tot nu doet.
  • Een niet geinformatiseerde huisarts moet de derde betaler toepassen en factureert verder op papier.

 

U kan de volledige mededeling van het RIZIV hier raadplegen.

U kan het KB van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling (BS 23/09/2015) hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht