Rouwverlof

17.03.2023
Sociaal verzekeringsfonds Liantis

Als zelfstandige kan je recht hebben op rouwverlof wanneer je partner of je kind overlijdt. Dit geldt ook wanneer het kind van je (gehuwde of samenwonende) partner overlijdt.

Wat is het?
Wanneer je het rouwverlof aanvraagt, kan je je beroepsactiviteit gedurende tien volledige dagen onderbreken. Je hoeft deze tien dagen niet noodzakelijk aaneensluitend op te nemen.

Tijdens deze onderbreking ontvang je een uitkering van 96,60 euro per dag*.

Voor wie?
Je hebt recht op rouwverlof als je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot bent gedurende (1) de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het overlijden en (2) het kwartaal van het overlijden en (3) de kwartalen waarin je je beroepsactiviteit onderbreekt.

Ook andere categorieën van zelfstandigen kunnen in aanmerking komen wanneer de wettelijke voorlopige bijdragen die ze betalen/verschuldigd zijn minstens overeenstemmen met de minimumbijdrage hoofdberoep.

Daarnaast dienen je bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het overlijden betaald te zijn.

Bijvoorbeeld: het overlijden vindt plaats op 11 juni 2023. Je hebt recht op rouwverlof als je zelfstandige bent tijdens het vierde kwartaal van 2022 en het eerste en tweede kwartaal van 2023. Je hebt je bijdragen voor het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 betaald.
Als je het rouwverlof opneemt in juli 2023 dien je ook in het derde kwartaal van 2023 zelfstandige te zijn.

Hoe vraag je het rouwverlof aan?
Je dient je aanvraag binnen het jaar na de dag van het overlijden in bij je sociaal verzekeringsfonds. Het rouwverlof kan binnen dezelfde periode opgenomen worden, al dan niet aaneensluitend.

Bijvoorbeeld: het overlijden vindt plaats op 12 september 2023. Je hebt tijd tot uiterlijk 12 september 2024 om je aanvraag in te dienen.
Je kan het verlof opnemen tussen 12 september 2023 en 12 september 2024.

Wil je meer weten over het rouwverlof?
Klik dan hier voor meer informatie over het rouwverlof.

*: cijfer vanaf december 2022
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht