Stagemeesters aso's: vraag uw vergoeding voor 2021 aan!

17.10.2022

Begeleidt u als stagemeester of coördinerend stagemeester één of meerdere aso's? Vraag dan uw premie aan! Stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding (aso's) kunnen vanaf nu hun aanvraag voor de vergoeding voor het jaar 2021 immers aanvragen!

Met enige vertraging is het KB tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten onlangs aangepast n.a.v. de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober jl..

In dit KB wordt de vergoeding voor 2021 vastgelegd op € 672,04 per kalendermaand en per begeleide arts-specialist in opleiding (aso).

Vanaf wanneer kan u deze vergoeding aanvragen?

De vergoeding voor het premiejaar 2021 kunt u vanaf nu aanvragen. U heeft tot uiterlijk 15 januari 2023 de tijd om uw aanvraag in te dienen.

Hoe kan u deze vergoeding aanvragen?

Vraag uw vergoeding online aan via de module "Mijn premieaanvragen" van de online webtoepassing MyRiziv. U kunt zelf aanduiden op welk rekeningnummer het RIZIV uw vergoeding stort. Houd hierbij rekening met een eventuele overeenkomst die u met uw werkgever, ziekenhuis, e.d. heeft afgesloten.

Meer informatie over de vergoeding voor stagemeesters van aso's vindt u hier. 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht